Hvordan virker alkalisk vann for å forlenge livet

ALKALISK VANN OG MAGESYRE.
Vi vet alle at vi blir gamle og syke på grunn av overflødig syre opphopning i kroppen, og at alkalisk vann nøytraliserer syre, og derfor å drikke alkalisk vann er fornuftig. Men vet vi hvordan alkalisk vann virker i kroppen ' Noen leger sier at vår magesyre vil drepe alkaliteten, å drikke alkalisk vann er derfor ubrukelig. Hvordan svarer vi på det?  Har du tenkt på det?


DETTE ER DET SOM SKJER I MAGEN.

Magen opprettholder sin pH rundt 4,0. Når vi drikker høy pH alkalisk vann, går pH'en i vannet ned, men magens pH går opp som et
resultat. Hvor høyt det går opp er en funksjon beroende på mengden av pH'en i det alkaliske vann vi drikker. Når magens pH stiger over
4,5, vil magesekken produsere mer hydrochloric syre, for å bringe pH'en i magen ned igjen under 4,0.

Hvordan magen produserer hydrochloric syre er ikke godt kjent for leger, unntatt patologer. Den kjemiske formel av hydrochloric syre
produksjon er:

H2O + CO2 + NaCl = HCl + NaHCO3

Vann, karbondioksyd og natriumklorid (bordsalt) produserer hydrochloric syre og natrium bikarbonat. Hydrochloric syre går ned
i magen,og natrium bikarbonat går inn i blodet.


Et interessant faktum er at formelen ovenfor ser enkel ut, men ingen vitenskapsmann i et laboratorium kan produsere hydrochloric
syre og natriumbikarbonat fra vann og karbondioksid og salt. Kun levende celler kan gjøre det. I laboratoriet, er det motsatte
enkelt: tilsette hydrochloric syre til natriumbikarbonat vil umiddelbart produsere vann, karbondioksid og salt.


Natriumbikarbonat er en alkalisk buffer i blodet vårt. I blodet, er det alkaliske buffer og syre buffer som konstant overvåker blodets
pH for å opprettholde en konstant pH i blodet av 7,365. Når blodet blir for alkalisk, arbeider syre bufferen for å bringe pH'en ned,
og når blodet blir for syrlig, arbeider den alkaliske buffer for å heve pH'en.

Alkaliske buffer er bikarbonat (HCO3-) parret med alkaliske mineraler. Eksempler på dem er natriumbikarbonat (NaHCO3), kaliumbikarbonat 

(KHCO 3), kalsium-bikarbonat (Ca (HCO3) 2) og magnesium bikarbonat (Mg (HCO3) 2). Syre buffer er hovedsakelig karbonsyre (H2CO3), en vann og
karbondioksid kombinasjon. Karbohydrat helt brent blir tilkarbondioksid (CO2) og vann (H2O), og derfor er det ingen mangel på syre buffer.

DISCOVERY BY DR. LYNDA FRASSETTO
I 1996 Dr. Lynda Frassetto ved University of California, San Francisco, oppdaget at når vi blir eldre, rundt 45 år, mister vi
den alkaliske buffer bikarbonater i blodet vårt. I en alder av 90, mister vi 18% bikarbonater i blodet vårt.


Figur 2, diagram B av Journal of Gerontology: Biological Sciences, 1996, vol. 51A. Nr. 1, B91-B99
Av Dr. Lynda Frassetto av University of California, San Francisco
Stiplet linje lagt til av Sang Whang


Utilstrekkelig mengde bikarbonater i blodet vårt reduserer vår evne til å administrere (nøytralisere og dumpe) syren kroppen
produserer. Dette er årsaken til aldring. 45 år er den gjennomsnittlige alderen når mennesker begynner å vise symptomer på
diabetes, høyt blodtrykk, osteoporose og mange andre voksne progressive sykdommer. Og siden vi ikke kan styre syre, samler vi
syre avfall i kroppen. Disse avfall viser seg som kolesterol, fettsyrer, urinsyre, urat, sulfat, fosfat, nyrestein, osv.


HVA ER DEN VIKTIGSTE EGENSKAP I ALKALISK VANN
Det er mange egenskaper i alkalisk vann, som overflatespenning, vannets struktur, molekylær størrelse, oksygen reduksjonspotensial,
pH, som alkaliske mineraler blir brukt til å opprettholde pH-verdien, osv. Imidlertid, med unntak av vannets pH-verdi ,
ingenting annet hjelper blodet å få bikarbonater. Også alle de andre egenskapene endres når vannet kommer i magesekken og
samhandler med magesyre. Selv pH verdi endringer i magen.Imidlertid fører endringen av pH-verdien i magen til å produsere
hydrochloric syre som går inn i magen, og bikarbonater går inn i blodet. Den viktigste funksjon av alkalisk vann er å øke bikarbonater i blodet fordi vi mister bikarbonater som vi eldes.

Når vi sier at vi alkaliserer kroppen, mener vi ikke nødvendigvis å øke pH i spyttet eller i urin, det betyr å øke bikarbonater i
blodet vårt. Blodets pH endres ikke, men muligheten til at blodet nøytraliserer syre i kroppen øker.I januar / februar 2003 utgaven av American Industrial Hygiene
Association Journal publiserte Dr. Gospodinka R. Pradova resultatet av et 10-årig studie av industriell forurensning i Bulgaria. Studie
sammenligner to grupper mennesker i en plast fabrikk: en gruppe arbeidet i et anlegg med kjemisk forurensning, den andre i den ikke
forurenset kontormiljø i samme selskap. Konklusjonen viser at folksom bor / jobber i et forurenset miljø har mindre mengde bikarbonater i blodet enn folk som arbeider i et rent miljø.

Vi lever i en verden som ble endret fra et jordbrukslandskap til et industrielt miljø, som produserer mer forurensning. Vår stressende
livsstiler skaper mere syre, som får oss til å bruke opp flere bikarbonater. Noen matvarer er mer syrlig enn andre, spesielt, høy
protein kjøttprodukter og svært kullsyreaktig brus. Dette er grunnene til at vi mister bikarbonater i blodet når vi eldes.

Det medisinske samfunnet anser reduksjon av bikarbonater i blodet som et uunngåelig faktum av aldring. Jeg argumenterer for at
reduksjon av bikarbonater i blodet er årsaken til aldring og sykdommer, ikke et resultat av aldring. Så lenge vi klarer å fornye bikarbonater i blodet, eldes vi ikke!


Dette er den gode nyheten om alkalisk vann!

NÅR SKAL VI DRIKKE ALKALISK VANN
Siden bikarbonater går inn i blodbanen bare når magen produserer hydrochloric syre, er det viktig at vi drikker så høy pH-verdi
alkalisk vann som mulig. Jeg anbefaler å drikke alkalisk vann på tom mage. På tom mage, kan magens pH verdi være høy, men volumet av
hydrochloric syre i magen er liten, og derfor, å drikke høy pH (9,5 til 10) alkalisk vann vil heve magens pH relativt høy. Det kan føre
til at magen produserer mer hydrochloric syre, slik at flere bikarbonater kan gå inn i blodbanen.

En annen mulighet er at alkalisk vann passerer umiddelbart inn i tarmen siden det ikke er fast føde i magen som skal bli fordøyd.
Når det skjer, vil blodet absorbere alkalisk vann i blodbanen fra tarmen. Dersom alkaliske vann innføres direkte inn i blodet fra
tarmen, vil syre buffer (karbonsyre, H2CO3) integrere med alkalisk vann for å bringe blodets pH ned og syre buffer vil bli til alkalisk buffer.

Ca(OH) 2 + 2(H2 CO3) = Ca++(HCO3-)2 + 2(H2O)

En økning av bikarbonater i blodet vil hindre aldring og utbruddet av voksne progressive sykdommer. Nå vet du den vitenskapelige
mekanikken i hvordan alkalisk vann forlenger livet.

Ovennevnte eksempel er basert på kalsiumhydroksyd-rik alkalisk vann. Denne type vann er produsert med en vann ioniser fordi alkaliske mineraler i vann er hovedsakelig kalsium.

Alkalisk vann laget med AlkaLife ® inneholder kaliumhydroksyd og natrium-hydroksyd i et patentert forhold. Når kaliumhydroksyd eller
natriumhydroksyd går inn i blodbanen, igjen syre buffer, karbonsyre (H2CO3) reagerer med dem og de blir bikarbonater og vann.

KOH + H2CO3 = KHCO 3 + H2O 

NaOH + H2CO3 = NaHCO3 + H2O

BARE ALKALISK VANN!
Ulike typer kommersielt produsert vann hevder helsemessige fordeler: energi vann, Pi vann, snø smeltet vann, spesielt kildevann, magnetisk behandlet vann, oksygenrikt vann, sekskant strukturert vann, m.m.. Men, ingen av dem legger bikarbonater til blodet bortsett fra høy pH alkalisk vann. Når vi tenker på helse, tenker vi på kosthold og mosjon. Men ingen diett eller trening øker bikarbonater i blodet.

Noen mennesker hevder at vi kan spise bikarbonater (natron). Det vil være som å innta salt fordi magesyren vil bryte det ned til
vann, karbondioksid og natriumsalt; ingen bikarbonater vil nå blodet. Og vi vet alle hva salt kan gjøre for menneskekroppen.

Bare alkalisk vann kan forlenge livet ditt!VITENSKAP OM HELSE
Sang Whang
Ingeniør, forsker og oppfinner med mange amerikanske patenter. Hans fagfelt spenner over mange forskjellige områder som datakommunikasjonsutstyr (modemer), elektroniske filtre, kjemi, vann, hornhinnemåleutstyr, multifokale kontaktledninger, etc.0 0
Feed

Skriv en kommentar