Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

 THE NAME OF THE GAME

IS ACID REDUCTION

   Velkommen til myWorld  og

                                 Greenfinity Foundation


Vann er liv

Mens mange sliter med virkningene av flom, er andre plaget av tørke. Klimaendringer vil sannsynligvis presse vannets sykluser til enda ytterligere ekstremer. Vann vil fortsette å være en verdifull vare som ikke er tilgjengelig for alle. Selv i 2017 har ikke 29 % av verdens befolkning tilgang til rent drikkevann. Innen 2040 vil de eksisterende ferskvanns reservene bare dekke 70 % av befolkningens vann behov.


Uten vann er det ikke liv

Landbruket, industrisektoren og den menneskelige befolkningen er avhengig av vann. Vann er ikke bare viktig som en drikkekilde men er også nødvendig for sanitær og hygiene. Med sine brønn konstruksjons prosjekter ønsker Greenfinity Foundation å oppveie urettferdig fordeling av vann og sikre befolkningens helse ved å implementere sanitæranlegg og gi tilgang til rent drikkevann. To utmerkede eksempler på slike vellykkede prosjekter er Amina Zwindila Foundation School og Holy Trinity School i Nigeria. Vårt brønn konstruksjons prosjekt i Brasil letter livet til mange mennesker takket være tilførsel av drikkevann.


Greenfinety Fundation

Donate now

Registrering