Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

PH-BODY​B​ALANCE ®

Natrium Bikarbonat

Det er ingen mer effektiv måte å tilføre bikarbonater til blodet

og opprettholde riktig mineral balanse av kalium og natrium enn å drikke alkalisk vann

For å opprettholde helse...

må en sunn kropp være i stand til å dumpe alle de døde cellene, naturlige og menneskeskapte. Døde celler er syrlige og krever alkaliske mineraler eller bikarbonat for å nøytralisere dem og bli fjernet trygt gjennom urinen. De er årsak til sykdommer når vi ikke kan fjerne dem. Vårt eksosanlegg, krever derfor masse bikarbonat. Ingen vitenskapsmann i et laboratorium kan produsere hydrochloric syre og natrium bikarbonat fra vann og karbondioksid og salt. Kun levende celler kan gjøre det.


Hva er den viktig​ste egenskap i alkalisk vann

Det er mange egenskaper i alkalisk vann, som: Overflatespenning, vannets struktur, molekylær størrelse, ORP (oksygen reduksjonspotensial) pH, som alkaliske mineraler blir brukt til å opprettholde pH verdien osv. Imidlertid med unntak av vannets pH verdi, ingenting annet hjelper blodet å få bikarbonater.


Også alle de andre egenskapene endres når vannet kommer i magesekken og samhandler med magesyre. Selv pH verdi endringer i magen. Imidlertid fører endringene av pH- verdien i magen til å produsere: Hydrochloric syre (saltsyre) som går inn i magen, og bikarbonater går inn i blodet.


Den viktigste funksjon av alkalisk vann er å øke bikarbonater i blodet fordi vi mister bikarbonater som vi eldes. Når vi sier at vi alkaliserer kroppen, mener vi ikke nødvendigvis å øke pH i spyttet eller urin, det betyr å øke bikarbonater i blodet vårt. Blodets pH endres ikke, men muligheten til at blodet nøytraliserer syre i kroppen øker.


Natrium bikarbonat, kroppens eget renselses middel


En kropp som er renset

kan aktivere sitt immunforsvar og løse kroniske lidelser

Bare den selv helbredende evnen i kroppen kan faktisk kurere smerte og ubehag


Du kan se de alkaliske buffere som "rent bord" i kroppen

Gjennom hele dagen rydder de opp i rotet laget av mat, mosjon og stress

i en ren "husholdning"

Den intelligente kroppen vet selv hvordan å opprettholde god helse og velvære 

Natrium Bikarbonater en alkalisk buffer i blodet vårt

I blodet er det alkaliske buffere og syre buffere som konstant overvåker blodets pH for å opprettholde en konstant pH i blodet på: 7,365. Når blodet blir for alkalisk, arbeider syrebufferen for å bringe pH ned og når blodet blir for syrlig arbeider den alkaliske buffer for å heve pH.


lkaliske buffere er bikarbonat (HCO3) paret med alkaliske mineraler. Eksempler på dem er natrium bikarbonat (NaHCO3), kalium bikarbonat (KHCO3) kalsium bikarbonat (Ca (HCO3) 2) og magnesium bikarbonat (Mg (HCO3) 2), Syre buffer er hovedsakelig karbonsyre (H2CO3), en vann og karbondioksid kombinasjon. Karbohydrat helt brent blir til karbondioksid (CO2) og vann (H2O), og derfor er det ingen mangel på syre buffere.


Utilstrekkelig mengde bikarbonat i blodet vårt reduserer vår evne til å administrere (nøytralisere og dumpe) syren kroppen produserer. Dette er årsaken til aldring. 45 år er den gjennomsnittlige alderen når mennesker begynner å vise symptomer på: diabetes, høyt blodtrykk, osteoporose og mange andre voksne progressive sykdommer.


Og siden vi ikke kan styre syre, samler vi syre avfall i kroppen. Disse avfall viser seg som: kolesterol, melkesyre, fettsyre, urinsyre, urat, sulfat, fosfat, nyrestein osv.


En base substans løser en syre substans

Det faktum at en base (natrium bikarbonat)

nøytraliserer en syre (urinsyre, kolesterol, syre osv.) er et naturlig (kjemisk) fenomen

som ikke krever en "dobbel-blind-test" i motsetning til legemidler.


For eks. når vi berører kylling eller fett kjøtt, våre hender blir noe klissete.

Å vaske bort fettet fra våre hender med vanlig vann virker ikke,

med mindre vi bruker såpe.


Såpe gjør fettet oppløselig og gjør det lettere å rengjøre våre hender.

Fett er syre, såpe er en base og de nøytraliserer hverandre.

Ta​p av bikarbonat buffere etter fylte 40 år


Det har allerede vært en god del forskning på forholdet mellom Natrium bikarbonat og forsuring av kroppen. Et betydelig studie undersøkte hvordan bikarbonat kapasiteten av kroppen er knyttet til økt alder på en person.Gra​fen til høyre er fra et forskningsstudie

utført av: * Dr. Lynda Frassetto

og beskriver forholdet mellom blodet, plasma, bikarbonat (HCO3-9) tetthet og alder i år for de personer i undersøkelsen. Det viser tydelig at bikarbonat i blodet forblir konstant til fylte 40 år, hvoretter bikarbonat nivå synker betydelig.

* Stiplet linje lagt til av: Sang Wang.


Det er nå vitenskapelig bevist

Det er nå vitenskapelig bevist av Dr. Lynda Frassetto ved University of California, San Francisco at eldre mennesker har et lavere antall bikarbonater i blodet. 1) Analyserer graf B, figur 2 av hennes papir, kan man se at bikarbonat tettheten i mennesket forblir nokså konstant frem til fylte 45 år og gradvis avtar ca 18% til den tiden man når 90 år.


Generelt, voksne progressive sykdommer som diabetes og høyt blodtrykk begynner å vises i en alder av 45 år og oppover og gradvis forverres jo nærmere en kommer de 90 år og oppover. Dr. Frassetto tilskriver reduksjonen av bikarbonater i blodet, ettersom vi eldes, til generasjoner av moderne amerikanske dietter. Hun påpeker også i et annet papir at det gjennomsnittlige kosthold i dag er høy i natrium og lavt i kalium, i motsetning til den opprinnelige genetiske sammensetningen av den menneskelige kropp2).


Det er denne reduksjon av bikarbonater i blodet som påvirker blodstrømmen og gjør det vanskelig å håndtere den kontinuerlige strøm av syre, noe som gjør det vanskelig å fjerne syre avfall fra kroppen og derved utvikles mange syre induserte progressive sykdommer som blodpropp, syre oppstøtt, hjertesykdom, osteoporose, gikt, diabetes, høyt blodtrykk, nyresykdom, kreft, slag, osv..

Alzheimers sykdom er ikke noe annet enn en langsom forsuring av hjernen. Alle disse sykdommene er forårsaket av systemisk acidose, som betyr utilstrekkelig med bikarbonater i blodet.


Når vi tenker på helse, tenker vi på kosthold og mosjon, som ikke øker bikarbonater i blodet. Kosttilskudd, rå mat, vitaminer, urter, antioksidanter, avgiftning, massasje, akupunktur, magnetiske enheter, oksygenrikt vann, Pi vann, etc. synes å hjelpe noen mennesker en stund, men de treffer ikke blink når det gjelder å øke bikarbonater i blodet. Kosthold og mosjon samt rynke fjerning kan opprettholde et ungdommelig utseende, men utseendet kan bedra. Blodet i kroppen fortsetter å eldes så lenge bikarbonater i blodet er avtagende.


Ved å drikke alkalisk vann økes bikarbonater i blodet indirekte gjennom magen. Når væskens pH i magen heves ved å drikke alkalisk vann, over 4,5, magens vegger produserer hydrochloric syre, som blir tilført magen for å få ned magens pH verdi til under 4,5. Den kjemiske formel for fremstilling av hydrochloric syre, i magen er:

H2O + CO2 + NaCl = HCl + NaHCO3


For å produsere hydrochloric syre, magen produserer natriumbikarbonat som går inn i blodstrømmen. Hvis kalium salt brukes, går kaliumbikarbonat i blodet. AlkaLife ® er et alkalisk konsentrat for å lage alkalisk vann. To dråper i vanlig drikkevann (200 ml) endrer vann til høy pH alkalisk vann. AlkaLife ® inneholder en patentert grad av kalium og natrium 'hydroxides' for å opprettholde det riktige mineral forholdet i kroppen. Dette forholdet viser seg å være i samsvar med Dr. Frassettos oppfatning gitt i hennes andre papir.

Helse og diett

I det globale bildet, er det tre hovedkategorier av sykdommer. Den første er smittsomme sykdommer som er forårsaket av en invasjon av fremmede levende substanser.

Dagens medisinske vitenskap er effektiv i å isolere disse angripere og finne moderne midler eller utvikle immune vaksiner.

Jeg tror at det er bare et tidsspørsmål til medisinsk vitenskap finner en kur for AIDS.

Vi vet allerede at hiv viruset ikke kan overleve i et surt miljø, det kan ikke bli overført ved hudkontakt fordi hud overflaten er sur

Les mer
j
Lage slagg (fast syre avfall)

 er et smart knep kroppen gjør


Tidligere har vi sett at for å nøytralisere syre avfall med sikte på å opprettholde en konstant pH i blodet, er den første forsvarsmekanismen i blodplasma dannet av alkaliske bikarbonat buffere, slik som natrium bikarbonat (NaHCO3) og kalium bikarbonat (KHCO3). I en kropp med tilstrekkelig bikarrbonat buffere i blodet, uric syrer, kolesterol, melkesyre, osv. er nøytralisert uten problemer og utskylles via nyrene.


Problemer oppstår når bikarbonat buffere i blodet ikke er tilstrekkelig til stede. Kroppen skifter deretter til en annen mekanisme. Den konverterer flytende syre avfall i blodet til fast syre. Fast syre avfall (slagg) påvirker ikke lenger pH verdien i blodet. ET SMART KNEP kROPPEN GJØR.


Men i tid er etableringen av disse slagg faktisk årsaken til andre problemer.

Urinsyre i fast form (urinsyre krystaller) kan lagres i leddene, og kolesterol i fast form akkumuleres i de vaskulære veggene og blodet kan tykne.