Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

 THE NAME OF THE GAME

IS ACID REDUCTION

Natrium Bikarbonat

Det er ingen mer effektiv måte å tilføre bikarbonater til blodet

og opprettholde riktig mineral balanse av kalium og natrium enn å drikke alkalisk vann
Natrium bikarbonat, kroppens eget renselses middel

En kropp som er renset kan aktivere sitt immunforsvar og løse kroniske lidelser. Bare den selv helbredende evnen i kroppen kan faktisk kurere smerte og ubehag.

Du kan se de alkaliske buffere som "rent bord" i kroppenGjennom hele dagen rydder de opp i rotet laget av mat, mosjon og stress i en ren "husholdning" Den intelligente kroppen vet selv hvordan å opprettholde god helse og velvære

Ta​p av bikarbonat buffere etter fylte 40 år


Det har allerede vært en god del forskning på forholdet mellom Natrium bikarbonat og forsuring av kroppen. Et betydelig studie undersøkte hvordan bikarbonat kapasiteten av kroppen er knyttet til økt alder på en person.Gra​fen til høyre er fra et forskningsstudie

utført av: * Dr. Lynda Frassetto

og beskriver forholdet mellom blodet, plasma, bikarbonat (HCO3-9) tetthet og alder i år for de personer i undersøkelsen. Det viser tydelig at bikarbonat i blodet forblir konstant til fylte 40 år, hvoretter bikarbonat nivå synker betydelig.

* Stiplet linje lagt til av: Sang Wang.


Det er nå vitenskapelig bevist av:

Dr. Lynda Frassetto ved University of California, San Francisco at eldre mennesker har et lavere antall bikarbonater i blodet.

1) Analyserer graf B, figur 2 av hennes papir, kan man se at bikarbonat tettheten i mennesket forblir nokså konstant frem til fylte 45 år

og gradvis avtar ca 18% til den tiden man når 90 år.


Generelt, voksne progressive sykdommer som diabetes og høyt blodtrykk begynner å vises i en alder av 45 år og oppover og gradvis forverres jo nærmere en kommer de 90 år og oppover. Dr. Frassetto tilskriver reduksjonen av bikarbonater i blodet, ettersom vi eldes, til generasjoner av moderne amerikanske dietter. Hun påpeker også i et annet papir at det gjennomsnittlige kosthold i dag er høy i natrium og lavt i kalium, i motsetning til den opprinnelige genetiske sammensetningen av den menneskelige kropp2).


Det er denne reduksjon av bikarbonater i blodet som påvirker blodstrømmen og gjør det vanskelig å håndtere den kontinuerlige strøm av syre, noe som gjør det vanskelig å fjerne syre avfall fra kroppen og derved utvikles mange syre induserte progressive sykdommer som blodpropp, syre oppstøtt, hjertesykdom, osteoporose, gikt, diabetes, høyt blodtrykk, nyresykdom, kreft, slag, osv..

Alzheimers sykdom er ikke noe annet enn en langsom forsuring av hjernen. Alle disse sykdommene er forårsaket av systemisk acidose, som betyr utilstrekkelig med bikarbonater i blodet.


Når vi tenker på helse, tenker vi på kosthold og mosjon, som ikke øker bikarbonater i blodet. Kosttilskudd, rå mat, vitaminer, urter, antioksidanter, avgiftning, massasje, akupunktur, magnetiske enheter, oksygenrikt vann, Pi vann, etc. synes å hjelpe noen mennesker en stund, men de treffer ikke blink når det gjelder å øke bikarbonater i blodet. Kosthold og mosjon samt rynke fjerning kan opprettholde et ungdommelig utseende, men utseendet kan bedra. Blodet i kroppen fortsetter å eldes så lenge bikarbonater i blodet er avtagende.

Ved å drikke alkalisk vann økes bikarbonater i blodet indirekte gjennom magen. Når væskens pH i magen heves ved å drikke alkalisk vann, over 4,5, magens vegger produserer hydrochloric syre, som blir tilført magen for å få ned magens pH verdi til under 4,5. Den kjemiske formel for fremstilling av hydrochloric syre, i magen er:H2O + CO2 + NaCl = HCl + NaHCO3


For å produsere hydrochloric syre, magen produserer natrium bikarbonat som går inn i blodstrømmen. Hvis kalium salt brukes, går kalium bikarbonat i blodet. AlkaLife ® er et alkalisk konsentrat for å lage alkalisk vann. To dråper i vanlig drikkevann (200 ml) endrer vann til høy pH alkalisk vann. AlkaLife ® inneholder en patentert grad av kalium og natrium 'hydroxides' for å opprettholde det riktige mineral forholdet i kroppen. Dette forholdet viser seg å være i samsvar med Dr. Frassettos oppfatning gitt i hennes andre papir.


Liv uten smerte

Bivirkninger ved å drikke Natron

Fordi det er annerkjent at natrium er viktig for å motvirke syre i kroppen blir det ofte foreslått at natrium pulver oppløses i vann og deretter drukket. Natrium selges også som tabletter (ofte på resept) for å hindre forsuring (refluks).

Disse metoder, som forsøker å øke bikarbonat buffere i kroppen er å være sterkt frarådet fordi de kan føre til andre plager.

Magesyre konverterer natrium bikarbonat i vann (H2O), salt (NaCI) og karbondioksid (CO2).


Bivirkninger av å ta natrium bikarbonat på denne måten er diare på grunn av produksjon av betydelige nivåer karbondioksid (CO2) i magen. Blodtrykket kan stige svært raskt på grunn av produksjon av salt (NaCI). Og til slutt, det viktige forholdet mellom mineralene natrium / kalium blir alvorlig forstyrret.

Denne andelen må være 1: 03 for å opprettholde balansen mellom væske i kroppens celler og mellom væsken mellom cellene i kroppen intra / ekstra cellulære vann balanse. Kun levende celler kan produsere hydrocloric syre (Saltsyre) og natrium bikarbonat fra vann, karbondioksid og natriumklorid (bordsalt)


Helse og diett
jLage slagg (fast syre avfall)

 er et smart knep kroppen gjør


Tidligere har vi sett at for å nøytralisere syre avfall med sikte på å opprettholde en konstant pH i blodet, er den første forsvarsmekanismen i blodplasma dannet av alkaliske bikarbonat buffere, slik som natrium bikarbonat (NaHCO3) og kalium bikarbonat (KHCO3). I en kropp med tilstrekkelig bikarrbonat buffere i blodet, uric syrer, kolesterol, melkesyre, osv. er nøytralisert uten problemer og utskylles via nyrene.


Problemer oppstår når bikarbonat buffere i blodet ikke er tilstrekkelig til stede. Kroppen skifter deretter til en annen mekanisme. Den konverterer flytende syre avfall i blodet til fast syre. Fast syre avfall (slagg) påvirker ikke lenger pH verdien i blodet.

ET SMART KNEP kROPPEN GJØR.


Men i tid er etableringen av disse slagg faktisk årsaken til andre problemer.

Urinsyre i fast form (urinsyre krystaller) kan lagres i leddene, og kolesterol i fast form akkumuleres i de vaskulære veggene og blodet kan tykne.