NATRIUM BIKARBONAT 

LA  KROPPEN  PRODUSERE  BIKARBONAT  SELV

  VED  Å  DRIKKE  ALKALISK  VANN

 

Nedgangen av bikarbonat i blodet  er aldrings prosessen 

og omvendt er økning av bikarbonat

å reversere  aldrings prosessen

 

 

 

 

 

 

Natrium Bikarbonat (NaHCO3)

Den danner den største base (alkaliske) bufferen i blodet og sikrer at blodet forblir litt

basisk (=grunnleggende) (pH 7,365) ved å nøytralisere syre

 Bikarbonater er den primære substans for liv og grunnleggende element i ernæringen

 

Kroppens eget renselsesmiddel

En kropp som er renset kan aktivere sitt imunforsvar og løse kroniske lidelser.

Bare den selvhelbredende evnen i kroppen kan faktisk

kurere smerte og ubehag

De viktigste bestanddeler (buffere) av blod som holder pH-verdien innenfor grensene av 6,8 og 7,8 er dannet av natrium bikarbonat (NaHCO3) og karbonsyre (H2CO3). Når andelen av karbonsyre øker gjennom for eks. fysisk trening senkes blodets pH. Hvis det skjer, vil vi automatisk begynne å puste dypere for å bli kvitt mere karbondioksid (CO2) gjennom lungene i et forsøk på å bli mere basisk. Når forsuringen fortsetter, alkalisk buffer dannet av natrium bikarbonat sørger for at syre i blodet blir nøytralisert.

 

Med andre ord ser natrium bikarbonat etter regulering av kroppens pH.

Den beskytter kroppen og blir produsert av:  Bukspyttsjertel  Magesekken  Vegg i tarmen  Nyrer.

 

Men hvis kroppen ikke lenger har riktig kapasitet til å produsere nok natrium bikarbonat å nøytralisere syre avfall,

kommer følgende mekanisme i kraft: Flytende syre avfall omdannes til fast syre (slagg) som sådan lagres i kroppen.

 

Men i tid er etableringen av disse slagg, faktisk årsaken til andre problemer. Urinsyre i fast form (urinsyrekrystaller) kan lagres i leddene

og kosesterol i fast form akkumuleres i de vaskulære veggene og blod kan tykne.

                                                                                                                                URINSYREKRYSTALLER                               KOLESTEROL

En base substans løser en syre substans !

Det faktum at en base (natrium bikarbonat) nøytraliserer en syre (urinsyre, kolesterol, syre osv.) er et naturlig (kjemisk) fenomen som ikke krever en "dobbelt- blind- test", i motsetning til legemidler.

For eks. når vi berører kylling eller fett kjøtt, våre hender blir noe klissete. Å vaske bort fettet fra våre hender med vanlig vann virker ikke, med mindre vi bruker såpe. Såpe gjør fettet oppløselig og gjør det lettere å rengjøre våre hender. Fett er en syre, såpe er en base og de nøytraliserer hverandre.

Strengt medisinsk sett: Alkalisk vann har ingen medisinske og / eller ernæringsmessig verdi for å kurere sykdommer. Alt som det gjør er å nøytralisere syre avfall i kroppen, og gjør det oppløselig i kroppsvesken, slik at den kan fjernes. Ved å drikke basisk / alkalisk vann, er syre avfall oppløst.

Et langt og sunt liv !

Så for å få et langt og sunt liv, må vi alltid sørge for at syre avfall er fjernet fra kroppen vår. Den beste måten å gjøre dette faste avfallet oppløselig og deretter nøytralisere kroppsvæsken er med alkalisk vann. Ved å eliminere syre avfalls partikler i blodet kan vi unngå tilstander som høyt blodtrykk, noe som kan utgjøre en risiko for  plutselig sykdom (eller verre).

 

Tap av bikarbonat buffere etter fylte 40!

Det har allerede vært en god del forskning på forholdet mellom natrium bikarbonat og forsuring av kroppen. Et betydelig studie undersøkte hvordan bikarbonat kapasiteten av kroppen er knyttet til økt alder på en person. 

 

Grafen til høyre er fra et forskningsstudie utført av:

* Dr. Lynda Frassetto og beskriver forholdet mellom blodet, plasma, bikarbonat (HCO3-) tetthet og alder i år for de personer i undersøkelsen. Det viser tydelig at bikarbonat i blodet forblir konstant til fylte 40, hvoretter bikarbonat nivå synker betydelig.

* Stiplet linje lagt til av: Sang Whang

 

Funnene i dette studie viser at bikarbonat bufferne opprettholdes rimelig godt opp til fylte 40, men etter at disse bikarbonat buffere blir stadig mindre til stede for å nøytralisere syre i kroppen og å bli kvitt den.

Det er ikke vanskelig å forstå at vår vestlige livsstil (usunt kosthold med mye salt og sukker, stress osv.) tærer mye fra våre bikarbonat buffere, slik at nivået av bikarbonat i kroppen minsker selv lenge før fylte 40 år.

Vi vet  alle at vi blir gamle og syke på grunn av overflødig syre opphoping i kroppen, og at alkalisk vann nøytraliserer syre, og derfor å drikke alkalisk vann er fornuftig, men vet vi hvordan alkalisk vann virker i kroppen?

 

Dette er det som skjer i magen. Magen opprettholder sin pH rundt 4.0  Når vi drikker høy pH alkalisk vann, går pH 'en i vannet ned, men magens pH går opp som et resultat. Hvor høyt det går opp er en funksjon beroende på mengden av pH 'en i det alkaliske vann vi drikker. Når magens pH stiger over 4,5 vil magesekken produsere mer hydrochloric syre, for å bringe PH ' en i magen ned igjen under 4.0

 

Hvordan magen produserer

hydrochloric syre

Den kjemiske formel av hydrochloric syre produksjon er: H20 + C02 + NaCI = HCI + NaHC03

Vann, karbondioksyd og natriumklorid (bordsalt) produserer hydrochloric syre og natrium bikarbonat.

Hydrochloric syre går ned i magen og natrium bikarbonat går inn i blodet.

Mrk.

Et interesant faktum er at formelen ovenfor ser enkel ut, men ingen vitenskapsmann i et laboratorium kan produsere hydrochloric syre og natrium bikarbonat fra vann og karbondioksid og salt. Kun levende celler kan gjøre det. I laboratoriet er det motsatte enkelt: tilsett hydrochloric syre til natrium bikarbonat vil umiddelbart produsere vann, karbondioksid og salt.

 

Natrium bikarbonat

er en alkalisk buffer i blodet vårt.

I blodet er det alkaliske buffere og syre buffere som konstant overvåker blodets pH for å opprettholde en konstant pH i blodet  på: 7,365. Når blodet blir for alkalisk, arbeider syre bufferen for å bringe pH' en ned og når blodet blir for syrlig, arbeider den alkaliske buffer for å heve pH' en.

 

Alkaliske buffere er bikarbonat (HCO3) parret med alkaliske mineraler. Eksempler på dem er natrium bikarbonat ( NaHCO3 ),

kalium bikarbonat (KHCO3), kalsium bikarbonat (Ca ( HCO3) 2) og magnesium bikarbonat (Mg (HCO3) 2), Syre buffer er hovedsakelig karbonsyre (H2CO3), en vann og karbondioksid kombinasjon. Karbohydrat helt brent blir til karbondioksid (CO2) og vann (H2O), og derfor er det ingen mangel på syre buffere.

Utilstrekkelig mengde bikarbonat i blodet vårt reduserer vår evne til å administrere (nøytralisere og dumpe) syren kroppen produserer. Dette er årsaken til aldring. 45 år er den gjennomsnittlige alderen når mennesker begynner å vise symptomer på: diabetes, høyt blodtrykk, osteoporose og mange andre voksne progresive sykdommer. Og siden vi ikke kan styre syre, samler vi syre avfall i kroppen.

Disse avfall viser seg som: kolesterol, fettsyrer, urinsyre, urat, sulfat, fosfat, nyrestein osv. NB! SE SIDE: SYRE / BASE

 

Hva er den viktigste egenskap

i alkalisk vann

Det er mange egenskaper i alkalisk vann, som: Overflatespenning, vannets struktur, molekylær størrelse, ORP ( oksygen reduksjonspotensial ) pH, som alkaliske mineraler blir brukt til å opprettholde pH verdien osv.

Imidlertid med unntak av vannets pH-verdi, ingenting annet hjelper blodet å få bikarbonater.

Også alle de andre egenskapene endres når vannet kommer i magesekken og samhandler med  magesyre. Selv pH verdi endringer i magen.

Imidlertid fører endringen av pH- verdien i magen til å produsere: Hydrochloric syre (saltsyre) som går inn i magen,

og bikarbonater går inn i blodet.

Den viktigste funksjon  av alkalisk vann er å øke bikarbonater i blodet fordi vi mister bikarbonater som vi eldes.

Når vi sier at vi alkaliserer kroppen, mener vi ikke nødvendigvis å øke pH i spyttet eller urin, det betyr å øke bikarbonater i blodet vårt.

Blodets pH endres ikke, men muligheten til at blodet nøytraliserer syre i kroppen øker.

 

Noen mennesker hevder at vi kan spise bikarbonater (natron).

Det vil være som å innta salt fordi magesyren vil bryte det ned til vann, karbondioksid og natriumsalt, ingen bikarbonater vil nå blodet.

Og vi vet alle hva salt kan gjøre for menneskekroppen.

 

Fordi det er annerkjent at natrium er viktig for å motvirke syre i kroppen blir det ofte foreslått at natrium pulver oppløses i vann og deretter drukket. Natrium selges også som tabletter ( ofte på resept) for å forhindre forsuring.

Disse metoder, som forsøker å øke bikarbonat buffere i kroppen er å være sterkt frarådet fordi de kan føre til andre plager.

Magesyre konverterer natrium bikarbonat i vann (H2O), salt (NaCI) og karbondioksid (CO2).

Bivirkninger av å ta natrium bikarbonat på denne måten er diare på grunn av produksjon av betydelige nivåer av karbondioksid (CO2) i magen. Blodtrykket kan også stige svært raskt på grunn av produksjon av salt (NaCI).

Og til slutt, det viktige forholdet mellom mineralene natrium / kalium blir alvorlig forstyrret.

Denne andelen må være 1 : 03 for å opprettholde balansen mellom væske i kroppens celler og mellom væsken  mellom cellene i kroppen / intra - og ekstra cellulære vann balanse.

Kun levende celler

kan produsere hydrocloric syre og natrium bikarbonat fra vann, karbondioksid, og natriumklorid (bordsalt) !

Alkalisk vann

Har ingen ernæringsmessig verdi for å gi deg energi og heller ikke noen medisinsk verdi for å kurere sykdom.

Alt som det gjør er å nøytralisere syre i kroppen. Dermed fremmer det bedre blodsirkulasjon,

og bedre blodsirkulasjon hjelper kroppen til å helbrede seg selv.

 

Aldring og progresive sykdommer kommer av en felles årsak:

Opphoping av syre avfall som ikke har blitt fjernet.