Vitenskapen har endelig oppdaget hemmeligheten for helse og lang levetid!

Det jeg sier til verden er, drikk alkalisk vann for å vaske ut syre avfall som er den universelle årsaken til mange av sykdommene blant voksne.


Sang Whang - forsker


Hvordan virker alkalisk vann

Ulike typer kommersielt produsert vann hevder helsemessige fordeler: energi vann, pi vann, snø smeltet vann, spesielt kildevann, magnetisk behandlet vann, oksygenrikt vann, sekskant strukturert vann, m.m.. Men, ingen av dem legger bikarbonater til blodet bortsett fra høy ph alkalisk vann. Når vi tenker på helse, tenker vi på kosthold og mosjon. Men ingen diett eller trening øker bikarbonater i blodet.

Noen mennesker hevder at vi kan spise bikarbonater (natron). Det vil være som å innta salt fordi magesyren vil bryte det ned til vann, karbondioksid og natriumsalt; ingen bikarbonater vil nå blodet. Og vi vet alle hva salt kan gjøre for menneskekroppen.


VANN,IKKE BARE OPPRETTHOLDER LIV,
MEN OGSÅ BESKYTTER DET
Vann opprettholder alle former for liv, også menneskelig liv.Den Kinesiske karakteristikk «sjøen» består av tre deler,nemlig vann, mann og mor. Med andre ord er sjøen moren til menneskeheten.Skjønt vi er omringet av vann, er det en av de mest mystiske substansene på denne planeten.Vitenskapsmenn oppdager enda flere forbausende fakta om vann.De fleste substansene er lettest i gass form, så tyngre i den flytende form og tyngst i fast form. Men vann er lettere i dets faste form enn i dets flytende form,det er derfor is flyter i vann.Hvis ikke vann hadde denne mystiske egenskap,innsjøer og dammer ville fryse fra bunnen og opp i kulden om vinteren, og drepe alt levende som fantes der.En kan verdsette Skaperens store visdom i bevaring av liv. Vann,ikke bare opprettholder liv,men også beskytter det.

HANDLE
ETTER MERKE