AKTUELT OM ALKALISK VANN
- Alkalisk vann er faktisk den velkjente " Fountain of Youth "
Siden alkalisk vann er så gunstig, kan enhver intelligent person gjenkjenne de skadelige effektene av svært syreholdige leskedrikker, særlig de med fosforsyre.