BARN OG ALKALISKE MINERALER

Når et barn blir født inneholder kroppen et overskudd av alkaliske mineraler (alkaliske buffere). Som babyer lukter vi fint, og vi har en nydelig myk hud. Innsiden av den lille kroppen er helt ren.Men som vi eldes,kroppen akkumulerer stadig syrlig avfall som den ikke kan eliminere. Dette spesielt p.g.a, vår vestlige livstil med sin industrielle matproduksjon, mye stress og giftige miljøfaktorer, noe som resulterer i en rask påskynding av denne prosessen. Det flytende syre avfallet omdannes til fast syre og akkumuleres på forskjellige steder i kroppen.
Den vakre babys lukt og myke hud endres raskt til mindre attraktive lukter og til en hud med rynker og ujevnheter.


Visste du at når noen er 40, nesten 50% av kroppens solide fysiske strukturer består av syre avfall? Denne andelen vil bare øke etter hvert som vi blir eldre! I kroniske plager, som f.eks revmatiske lidelser, gikt og høyt blodtrykk, som kan være forårsaket av syrlig avfall akkumulering, de fleste tradisjonelle behandlinger forsøker bare å behandle symptomene. Deretter, bivirkninger av disse behandlingene skifter problemet til en annen del av kroppen, noe som til slutt blir katastrofale.
Med AlkaVitae® produkter kan du ta en helt annen vei, ved å gå til roten av problemet. Alkalisk vann har ingen medisinsk eller ernæringsmessig verdi å kurere lidelser. Alt som det gjør er å nøytralisere syreavfall i kroppen, og gjør det oppløselig i kroppsvesken, slik at den kan fjernes . En kropp som er renset kan aktivere sitt immunforsvar og løse kroniske lidelser. Bare den selvhelbredende evnen i kroppen kan faktisk kurere smerte og ubehag.Det er mange egenskaper i alkalisk vann, som overflatespenning, vannets struktur, molekylær størrelse, oksygen reduksjonspotensial, pH, som alkaliske mineraler blir brukt til å opprettholde pH-verdien, osv. Imidlertid, med unntak av vannets pH-verdi , ingenting annet hjelper blodet å få bikarbonater. Også alle de andre egenskapene endres når vannet kommer i magesekken og samhandler med magesyre. Selv pH verdi endringer i magen.
Imidlertid fører endringen av pH-verdien i magen til å produsere hydrochloric syre (saltsyre) som går inn i magen, og bikarbonater går inn i blodet.

Vi lever i en verden som ble endret fra et jordbrukslandskap til et industrielt miljø, som produserer mer forurensning.
Vår stressende livsstiler skaper mere syre, som får oss til å bruke opp flere bikarbonater. Noen matvarer er mer syrlig enn andre, spesielt, høy protein kjøttprodukter og svært kullsyreaktig brus. Dette er grunnene til at vi mister bikarbonater i blodet når vi eldes.

Hvis det er nok av OH-ioner (alkalisk reserve) i kroppen, er det ingen grunn til å bekymre seg om miljøgifter, insektmidler, stråling, virus, bakterier,osv. Alkalisk drikkevann er den beste måten å opprettholde god helse i ethvert tilfelle