DEN GODE NYHET OM ALKALISK VANN!

Den viktigste funksjonen av alkalisk vann er å øke bikarbonater i blodet fordi vi mister bikarbonater som vi eldes.

Vi lever i en verden som ble endret fra et jordbrukslandskap til et industrielt miljø, som produserer mer forurensning. Vår stressende livsstiler skaper mere syre, som får oss til å bruke opp flere bikarbonater. Noen matvarer er mer syrlig enn andre, spesielt, høy protein kjøttprodukter og svært kullsyreaktig brus. Dette er grunnene til at vi mister bikarbonater i blodet når vi eldes.

Det medisinske samfunnet anser reduksjon av bikarbonater i blodet som et uunngåelig faktum av aldring. Jeg argumenterer for at reduksjon av bikarbonater i blodet er årsaken til aldring og sykdommer, ikke et resultat av aldring. Så lenge vi klarer å fornye bikarbonater i blodet, eldes vi ikke! Dette er den gode nyheten om alkalisk vann !

- Sang Whang