DEN GODE NYHET OM ALKALISK VANN!Den viktigste funksjonen av alkalisk vann er å øke bikarbonater i blodet fordi vi mister bikarbonater som vi eldes.

Tap av bikarbonat buffere etter fylte 40 !

 Det har allerede vært en god del forskning på forholdet mellom natriumbikarbonat og forsuring av kroppen. Et betydelig studie undersøkte hvordan bikarbonat kapasiteten av kroppen er knyttet til økt alder på en person.


Vi lever i en verden som ble endret fra et jordbrukslandskap til et industrielt miljø, som produserer mer forurensning. Vår stressende livsstiler skaper mere syre, som får oss til å bruke opp flere bikarbonater. Noen matvarer er mer syrlig enn andre, spesielt, høy protein kjøttprodukter og svært kullsyreaktig brus. Dette er grunnene til at vi mister bikarbonater i blodet når vi eldes.

Det medisinske samfunnet anser reduksjon av bikarbonater i blodet som et uunngåelig faktum av aldring. Jeg argumenterer for at reduksjon av bikarbonater i blodet er årsaken til aldring og sykdommer, ikke et resultat av aldring. Så lenge vi klarer å fornye bikarbonater i blodet, eldes vi ikke! Dette er den gode nyheten om alkalisk vann !
- Sang Whang