Hvordan opprettholde god helse


Det sies at det er 75 billioner celler i menneskekroppen. Disse cellene lever gjennomsnittlig bare 4 uker. Ved slutten av sin levetid, deler kjernen av cellen, genet seg i 2 halvdeler og hver halvdel søker proteiner og enzymer for å duplisere matchende halvdel, derfor blir en celle til to identiske celler.

Hvis hver celle var kopiert, ville det være 150 billioner celler i 4 uker, men det som gjenstår er ca 75 billioner celler. Dette betyr at bare en halvdel av cellene regenererer og den andre halvparten degenererer. De degenererte cellene brytes opp i mindre biter og leverer de nødvendige elementene til de overlevende regenererende celler.

Spørsmålet er: "Hvilke celler regenererer eller degenererer". Naturens lov er slik at sterke og friske celler regenererer. Svake, skadde, forurensete, infiserte, eller døde celler degenererer. Dette er hvordan helsen er opprettholdt i denne verden, full av forurensning, stråling, RF forstyrrelser, osv., osv.

Siden halvparten av de 75 billioner celler degenererer i 4 uker, ved å dele det inn i 4 uker, 7 dager, 24 timer, 60 minutter og 60 sekunder, antall celler som degenererer hvert sekund er lik 10 millioner pluss. Med andre ord, vi har råd til å miste 10 millioner pluss celler per sekund som er skadet av forurensing, stråling etc. Når disse ytre forstyrrelser skader cellene, dør de og blir til syre avfall. Hvis det er et tilstrekkelig antall OH-ioner (alkaliske radikaler) i kroppen til å nøytralisere disse døde celler og dumpe dem trygt gjennom urin kan helsen opprettholdes.

I et glass vann på 0,3 dl.med en pH-verdi på 10, er det en milliard ganger en billion OH- ioner, dvs.1 med 21 nuller etter det (1x1021). Det er ingen annen kilde av OH- ioner som kan gi en så høy mengde så lett og enkelt. Ingen alkalisk mat kan gi den mengden OH- ioner.Fem glass vann på 3 dl med en pH verdi på 10 vil gi kroppen fem ganger så mange OH- ioner. Fire dråper Alkalife ® (ny flaske) er designet for å ha 1x1021 antall OH-ioner. 20 dråper AlkaLife ® om dagen i vann vil gi 5x1021 antall OH- ioner i kroppen for å nøytralisere et tilsvarende antall H +ioner, som er de syreradikaler.

Andre kilder til helseskader er virus og bakterier. Når disse fremmede enheter invaderer menneskekroppen, erklærer de krig mot dem ved å opprette hvite blodlegemer for å bekjempe inntrengerne. De falne i denne krigen er døde celler fra begge sider, og de blir alle til syrlig avfall. Hvis det var nok OH-ioner i kroppen, kunne man nøytralisere avfallet og bli raskere frisk. Hvis ikke, vil virkningene av syre gjøre det verre og en vil lide lenger.

På grunn av dette, (som et middel) anbefaler leger å spise bananer og appelsiner etter et influensa anfall. De alkaliske mineraler som er tapt i løpet av en lang kamp mot influensa må fornyes. Alkaliske mineraler genererer OH-ioner som K+OH-, Na+OH-, Ca++(OH-)2. De avgjørende elementene er OH-ioner, de basiske mineraler er bare bærere av OH-ioner.

Ved å drikke alkalisk vann er input av OH-ioner garantert. Tar man alkaliske mineraler eller spiser alkalisk mat er man ikke garantert input av OH-ioner, for eksempel, inneholder bordsalt, NaCl, den alkalisk mineral Na, natrium, men de er ikke parret med OH-ioner, men heller med syre mineral Cl klor. Input av OH-ioner avhenger av hva de alkaliske mineraler er parret med.

Pensjonister har en høyere risiko for å bli et ofre for influensa. Hvorfor? Fordi de har mer syre enn alkaliske mineraler i sine systemer. Med andre ord, de har ikke nok OH-ioner. De kan være i stand til å kjempe mot influensa i tidligere stadier, men på grunn av den økte syre tilstand forårsaket av døde celler, taper de til slutt kampen.

Vårt immunsystem mot fremmede inntrengere er bygget opp gradvis fra fødselen av. Jo mer eksponering man har til forskjellige bakterier eller virus, blir immunsystemet styrket mot mange inntrengere. En vaksine mot en bestemt influensa hjelper kroppen å utvikle sitt immunforsvar mot den spesielle influensa, men det er ikke så effektiv mot andre typer influensa.

Barn har ikke levd lenge nok til å bygge opp sitt immunforsvar imot generelle sykdommer, og dette er grunnen til at de også har en høyere risiko for å få influensa. Barn er mer basisk enn voksne, men deres immunforsvar er ikke så godt utviklet ennå, det er derfor spedbarn trenger mange vaksiner etter fødselen. Voksne er i en optimal situasjon, de er mer i stand til å kjempe mot virus eller bakterier, og avhengig av hvor mange OH-ioner er i kroppen, kan de komme seg snarere.

En vaksine er bra hvis den rette type vaksine er administrert. Det er ikke en sikker løsning. Det som er en sikker løsning er en alkalisk kropp. Å ha nok OH-ioner i kroppen garanterer ikke at man ikke vil få influensa, men uansett hvilken type influensa en får, kan en komme seg raskt ved å eliminere døde syre celler umiddelbart.

Således, hvis det er nok av OH-ioner (alkalisk reserve) i kroppen, er det ingen grunn til å bekymre seg om miljøgifter, insektmidler, stråling, virus, bakterier,osv. Alkalisk drikkevann er den beste måten å opprettholde god helse i ethvert tilfelle.

Sang WhangEn riktig pH i kroppen er en av de mest kritiske faktorer for god helse. Under forbrenningen, blir sure sluttprodukter dannet kontinuerlig. Små svingninger i pH kan føre til dramatiske endringer i celle forbrenningen og forårsake forstyrrelser.
DET ER
ET VITENSKAPELIG FAKTUM
AT BASE NØYTRALISERER SYRE
Men hvis kroppen ikke lenger har riktig kapasitet til å produsere nok natrium bikarbonat å nøytralisere syre avfall, kommer følgende mekanisme i kraft; flytende syre avfall omdannes til fast syre som sådan lagres i kroppen. Oppbyggingen av størknet syre avfall eller slagg, som urinsyrekrystaller, kolesterol, fettsyrer m.m. (selveste forsuringen av kroppen) kan føre til en god del kroniske stoffskiftesykdommer.
BIKARBONATER
ER DEN PRIMÆRE SUBSTANS FOR LIV OG GRUNNLEGGENDE ELEMENT I ERNÆRINGEN.

NÅ HAR OGSÅ JEG ENDELIG FORSTÅTT DET!
DEN VIKTIGSTE FUNKSJON
AV ALKALISK VANN ER Å ØKE BIKARBONAT I BLODET.
Det er også mange andre egenskaper i alkalisk vann, som overflatespenning, vannets struktur, molekylær størrelse, oksygen reduksjonspotensial, pH, som alkaliske mineraler blir brukt til å opprettholde pH-verdien, osv.

Når vi tenker på helse, tenker vi på kosthold og mosjon, som ikke øker bikarbonater i blodet. Kosttilskudd, rå mat, vitaminer, urter, antioksidanter, avgiftning, massasje, akupunktur, magnetiske enheter, oksygenrikt vann, Pi vann, etc. synes å hjelpe noen mennesker en stund, men de treffer ikke blink når det gjelder å øke bikarbonater i blodet. Kosthold og mosjon samt rynke fjerning kan opprettholde et ungdommelig utseende, men utseendet kan bedra. Blodet i kroppen fortsetter å eldes så lenge bikarbonater i blodet er avtagende.

Det er ikke vanskelig å forstå at vår vestlige livsstil (usunt kosthold med mye salt og sukker, stress, osv..) tærer mye fra våre bikarbonat buffere.

Bikarbonat tettheten i mennesket forblir nokså konstant frem til fylte 45 år, og da gradvis avtar ca.18% til den tiden man når 90 år. Generelt, voksne progressive sykdommer som diabetes og høyt blodtrykk begynner å vises i en alder av 45 år og oppover og gradvis forverres jo nærmere en kommer de 90 år og oppover..

Det er reduksjon av bikarbonater i blodet som påvirker blodstrømmen og gjør det vanskelig å håndtere den kontinuerlige strøm av syre, noe som gjør det vanskelig å fjerne syre avfall fra kroppen og derved utvikles mange syre induserte progressive sykdommer som:
Blodpropp, syre oppstøtt, hjertesykdom, osteoporose, gikt, diabetes, høyt blodtrykk, nyresykdom, kreft, slag, osv.
Alzheimers sykdom er ikke noe annet enn en langsom forsuring av hjernen.

Alle disse sykdommene er forårsaket av systemisk acidose, som betyr utilstrekkelig med bikarbonater i blodet.
 Med Alka drops og Alka tabs produkter kan du la kroppren produsere bikasbonat selv. Melkesyre og andre giftige avfall som akkumuleres i løpet av dine sportslige prestasjoner er dermed umiddelbart nøytralisert. Du trenger ikke lide av effektene av forsuring, du kan overleve din ytelse og gjenopprette den raskt etter din innsats.
VED Å DRIKKE ALKALISK VANN ØKES BIKARBONATER
I BLODET INDIREKTE GJENNOM MAGEN.
Det er et vitenskapelig faktum at base nøytraliserer syre. Japanerne har drukket alkalisk vann i over et halvt århundre, og de er den rase som lever lengst på jorden.