REVERSERE ALDRING!

Det jeg sier til verden er, drikk alkalisk vann for å vaske ut syre avfall som er den universelle årsaken til mange av sykdommene blant voksne.


 Hvis vi erstatter " frie radikaler " med " syre avfall " og " antioksidanter " med " alkaliske substanser som fjerner syreavfall ", alle de publiserte artiklene på " frie radikaler " gir mer vitenskapelig mening. Vi blir gammel på grunn av vår "avfallvanskjøtsel".

Forståelse av dette faktum at avfallprodukter er syre, og ikke frie radikaler, er vi på den riktige stien for å finne løsningen til antialdring, eller " Reversere Aldring " - Sang Whang