Forstå kreft


Japanerne klassifiserer menneskelige sykdommer inn i to hovedkategorier: smittsomme sykdommer og voksne progressive sykdommer. Smittsomme sykdommer er forårsaket av virus og bakterier, og moderne medisinsk vitenskap er svært mye avansert for å ta vare på dem. Voksne progressive sykdommer er forårsaket av syre avfall kroppen genererer. Den mest fryktede sykdommen i denne kategorien er kreft, en utbrett dødsårsak i dette landet.

Det er to teorier om kreftutvikling. I 1923 oppdaget den tyske biokjemikeren, Dr. Otto Warburg (1883-1970), årsaken til kreft, og fikk Nobelprisen i 1931. I sin bok," The metabolismen of Tumors", viste Dr. Warburg at den primære årsaken til kreft var endring av oksygen i luftveienes kjemi i normale celler ved gjæring av sukker. Veksten av kreftceller er en gjæringssprosess, som kan settes i gang bare i det relative fravær av oksygen. The National Cancer Institute bekreftet Dr. Warburg teorier i 1950, men har gjort svært lite arbeid siden da for å fastslå årsakene til oksygenmangel i kroppen.

Herman Aihara, i sin bok, "Acid og Alkaline", står det:

" Hvis tilstanden til våre ekstra cellulære væsker, spesielt blod, blir syre, vil våre fysiske forhold først vise seg i tretthet, motakelig for å bli forkjølet, osv. Når disse væskene blir mer syre,viser det seg i smerter og lidelse som for eksempel hodepine, brystsmerter, magesmerter, osv." Ifølge Keiichi Morishita i hans "Hidden Truth of Cancer", hvis blodet utvikler en mer syre tilstand, da vil kroppen uunngåelig lagre disse overskytende syre stoffer i enkelte områder i kroppen slik at blodet vil være i stand til å opprettholde en alkalisk tilstand.


Når denne tendensen fortsetter, syre øker i noen områder og noen celler dør, disse døde celler blir selv til syre. Imidlertid kan noen andre celler tilpasse seg i det miljøet. Med andre ord, i stedet for å dø "som normale celler gjør i et syre miljø andre celler overlever ved å bli unormale celler. Disse unormale cellene kalles ondartede celler. Ondartede celler samsvarer ikke med hjernefunsjon eller med vår egen DNA minne kode. Derfor ondartede celler vokser på ubestemt tid og uten orden. Dette er kreft. "


Syre løsning har mer H+ ioner enn OH-ioner. Sammenlignet med nøytral vann H2O, mangler syreløsning oksygen. Det motsatte er tilfelle med basisk løsning. Mr. Aihara nevner ikke noe om mangel på oksygen, han snakker om forsuring av ekstra cellulære væske som forårsaker kreft. Dr. Warburg sier at den primære årsaken til kreft er mangelen på oksygen i en celle, han nevner ikke noe om syre, noe som fører til mangel på oksygen. Vel vitende om at syre skaper mangel på oksygen, både Dr. Warburg og Mr. Aihara snakker om det samme miljøet, bortsett fra at Dr. Warburg taler om symptomer på oppbygging av syre og Mr. Aihara om årsaken. Jeg tror at Mr. Aihara treffer spikeren rett på hodet.

Den tyske fremgangsmåte er å tilføre mer oksygen for å lindre symptomene, mens den japanske fremgangsmåte er å redusere syregraden, selve årsaken til kreft, med et alkalisk kosthold. Det faktum at ondartede kreftceller er syre og friske celler er alkaliske beviser at kreft er resultatet av syre. Selv om svulstene blir fjernet fullstendig ved kirurgiske inngrep, så lenge syre miljøet ikke er endret til et alkalisk miljø, vil nye svulster starte helt på nytt.

I Amerika, er det nå funnet ut at kosthold har noe med kreft å gjøre. Kreft er forårsaket av overskytende syre i kroppen, og at syre kommer fra maten vi spiser. Kreft er ikke forårsaket av frie radikaler, men syreradikaler H +, hydrogen ioner. Hydrogen ioner i en syre løsning er ikke fri, de er alltid forenet med negative syreradikaler. Vennligst les artikkelen Vrangforestillingen om " de frie radikaler " teori Mr. HL Mencken, som snakket om betydningen av liv og død uttalte: " Livet er en kamp, ​​ikke mot synd, ikke mot pengemakt, ikke mot skadelig animalsk magnetisme, men mot hydrogen ioner."

Siden kreft er forårsaket av overskytende syre avfall i kroppen, drikk alkalisk vann for å redusere syre, er den beste kreftforebyggende metode. Alkalisk vann har ingen ernæringsmessig verdi å gi oss energi eller medisinsk verdi for å kurere sykdom, men nøytraliserer syre og forbedrer blodsirkulasjonen. Når mer alkalisk blod sirkulerer gjennom kroppen, kan alkalisk blod hemme veksten av kreftceller og kan til og med drepe eksisterende kreftceller.

Flere fortalte meg at de prøvde AlkaLife® løsning direkte på hudkreft området og drepte kreftceller. Jeg forstår at " det gjorde veldig vondt, og etterlot seg et stygt rødt arr, " men etter ca 2 uker ny hud vokste tilbake, og kreften har ikke kommet tilbake. Et mer interessant faktum er at huden rundt kreften ikke brant, bare kreftområdet brant. Kreftceller er syreblomstrende celler og kan ikke overleve i et sterkt alkalisk miljø. Konvensjonell behandling av kreft, slik som stråling eller kjemoterapi, dreper både kreft og friske celler, og dermed forårsaker mer skade.

Jeg anbefaler ikke noen å behandle hudkreft med AlkaLife® uten tilsyn av en medisinsk faglig. Jeg håper at den medisinske industrien vil gjennomføre kontrollerte tester på hudkreft ved hjelp av en sterk alkalisk løsning av varierende verdier av pH for å komme opp med en bedre kur for hudkreft. Dagen vil komme da leger, vitende om størrelsen og pH-verdien av svulsten, kan ødelegge kreftsvulster ved å injisere riktig mengde alkalisk konsentrasjon direkte inn i svulsten, og drepe kreftceller uten å skade friske celler.

Begrepet "syre skadet helse er ikke noe nytt", heller ikke arbeidet med å redusere syre i kroppen for bedre helse. Men når vi tenker på helse, tenker vi bare på kosthold og trening, og utelatter den mest effektive og enkleste metoden: alkalisk vann. En ting å huske er at alkalisk vann ikke ødelegges av magesyre.


VITENSKAP OM HELSE

Sang Whang

Ingeniør, forsker og oppfinner med mange amerikanske patenter. Hans fagfelt spenner over mange forskjellige områder som datakommunikasjonsutstyr (modemer), elektroniske filtre, kjemi, vann, hornhinnemåleutstyr, multifokale kontaktledninger, etc.
En riktig pH i kroppen er en av de mest kritiske faktorer for god helse. Under forbrenningen, blir sure sluttprodukter dannet kontinuerlig. Små svingninger i pH kan føre til dramatiske endringer i celle forbrenningen og forårsake forstyrrelser.
DET ER
ET VITENSKAPELIG FAKTUM
AT BASE NØYTRALISERER SYRE
Men hvis kroppen ikke lenger har riktig kapasitet til å produsere nok natrium bikarbonat å nøytralisere syre avfall, kommer følgende mekanisme i kraft; flytende syre avfall omdannes til fast syre som sådan lagres i kroppen. Oppbyggingen av størknet syre avfall eller slagg, som urinsyrekrystaller, kolesterol, fettsyrer m.m. (selveste forsuringen av kroppen) kan føre til en god del kroniske stoffskiftesykdommer.
BIKARBONATER
ER DEN PRIMÆRE SUBSTANS FOR LIV OG GRUNNLEGGENDE ELEMENT I ERNÆRINGEN.

Alkalisk vann har ingen næringsmessig verdi for å gi oss energi eller medisinsk verdi for å kurere noen sykdom; det nøytraliserer syreavfallet i kroppen vår. Syreavfall tykkner blodet og hindrer blodsirkulasjonen når vi blir eldre. Ved å nøytralisere og redusere syreavfall, forbedrer alkalisk vann blodsirkulasjonen. Forbedring av blodsirkulasjonen gir oss mere energi og eliminerer mange sykdomssymptomer. Alkalisk vann er den mest naturlige måten å forbedre helsen vår på uten medisin.
HVORDAN HJELPER
ALKALISK VANN MEG?
NÅ HAR OGSÅ JEG ENDELIG FORSTÅTT DET!
DEN VIKTIGSTE FUNKSJON
AV ALKALISK VANN ER Å ØKE BIKARBONAT I BLODET.
Det er også mange andre egenskaper i alkalisk vann, som overflatespenning, vannets struktur, molekylær størrelse, oksygen reduksjonspotensial, pH, som alkaliske mineraler blir brukt til å opprettholde pH-verdien, osv.

Når vi tenker på helse, tenker vi på kosthold og mosjon, som ikke øker bikarbonater i blodet. Kosttilskudd, rå mat, vitaminer, urter, antioksidanter, avgiftning, massasje, akupunktur, magnetiske enheter, oksygenrikt vann, Pi vann, etc. synes å hjelpe noen mennesker en stund, men de treffer ikke blink når det gjelder å øke bikarbonater i blodet. Kosthold og mosjon samt rynke fjerning kan opprettholde et ungdommelig utseende, men utseendet kan bedra. Blodet i kroppen fortsetter å eldes så lenge bikarbonater i blodet er avtagende.

Det er ikke vanskelig å forstå at vår vestlige livsstil (usunt kosthold med mye salt og sukker, stress, osv..) tærer mye fra våre bikarbonat buffere.

Bikarbonat tettheten i mennesket forblir nokså konstant frem til fylte 45 år, og da gradvis avtar ca.18% til den tiden man når 90 år. Generelt, voksne progressive sykdommer som diabetes og høyt blodtrykk begynner å vises i en alder av 45 år og oppover og gradvis forverres jo nærmere en kommer de 90 år og oppover..

Det er reduksjon av bikarbonater i blodet som påvirker blodstrømmen og gjør det vanskelig å håndtere den kontinuerlige strøm av syre, noe som gjør det vanskelig å fjerne syre avfall fra kroppen og derved utvikles mange syre induserte progressive sykdommer som:
Blodpropp, syre oppstøtt, hjertesykdom, osteoporose, gikt, diabetes, høyt blodtrykk, nyresykdom, kreft, slag, osv.
Alzheimers sykdom er ikke noe annet enn en langsom forsuring av hjernen.

Alle disse sykdommene er forårsaket av systemisk acidose, som betyr utilstrekkelig med bikarbonater i blodet.
 Med Alka drops og Alka tabs produkter kan du la kroppren produsere bikasbonat selv. Melkesyre og andre giftige avfall som akkumuleres i løpet av dine sportslige prestasjoner er dermed umiddelbart nøytralisert. Du trenger ikke lide av effektene av forsuring, du kan overleve din ytelse og gjenopprette den raskt etter din innsats.
VED Å DRIKKE ALKALISK VANN ØKES BIKARBONATER
I BLODET INDIREKTE GJENNOM MAGEN.