Aldring og reversere aldring

Vi lever I et århundre av stor akselerasjon og høy avansert fremgang i forskning og teknologi. Ved begynnelsen av dette århundret, begynte man å fly. I dag kan man til og med fly til månen. Er det da ikke rimelig å forvente at vitenskapen i dag skulle oppdage teknologien til å reversere aldringsprosessen? Det har den gjort ! Denne serien av artikler er for å forklare vitenskapelig den enkle sannheten om prosessen knyttet til aldring, hvordan å bekjempe denne prosessen og enda mer, hvordan å forsøke å reversere prosessen.

Her er den enkle prosessen til aldring. Hver levende celle innenfor kroppen skaper avfallsprodukter.Næring fra maten er levert til hver celle og blir brent med oksygen for å gi energi så vi kan leve.De brente næringsstoffene er avfallsprodukter.Det er det samme om du spiser gourmet eller fast food, all mat genererer avfallsprodukter.Hvilken mat er god eller dårlig for deg avhenger av mengden og kvaliteten av avfallsprodukter: toksin, syre, base, osv. De fleste av våre celler går igjennom forbrenning og gamle døde celler blir avfallsprodukter.

Disse avfallsprodukter må bli fjernet fra kroppen. Faktum er, kroppen gjør sitt for å bli kvitt disse gjennom urin og svette. Nesten alle avfallsprodukter er syre: det er derfor urin er syre og huden er også syre. Problemet er, kroppen kan ikke bli 100 % kvitt disse avfallsstoffene, av forskjellige grunner.

Hovedgrunnen for dette er vår livsstil. Vi går sent til sengs og står opp tidlig. Vi tar ikke tid til å hvile: noen av oss har to jobber.Derfor bruker vi mer tid til å produsere avfallprodukter enn prosessen med å fjerne dem.

Den andre årsaken er mat. Maten vi liker best er hovedsakelig syre. Syre mat betyr ikke nødvendigvis at den smaker syre, men avfallsstoffene den produserer er syre, korn og kjøtt er for det meste syre, frukt og grønnsaker er alkaliske. Sitrus frukter kan smake syre men de blir betraktet alkaliske fordi de inneholder alkaliske mineraler.

Den tredje årsaken er vårt miljø. Flere sunne celler er drept av luft, vann og forurensing i jordmonn enn de som dør naturlige på grunn av forbrenning. På denne måten er flere avfallsprodukter skapt.

Spørsmålet er: " Hva skjer med de syre avfallsproduktene som ikke blir fjernet ? " Svaret er enkelt. Disse avfallsprodukter blir til fast avfall, slik som, kolesterol, fett syre, nyresteiner, urates, fosfater, sulfater osv. og, uten at vi merker det, samler de seg og bygger seg opp ett eller annet sted i kroppen. Denne akkumulasjon av ikke fjernet syre avfall i kroppen er denne aldrings prosess1).

Base nøytraliserer syre. Å drikke alkalisk vann hjelper kroppen å oppløse syre avfall og gjør det lettere for kroppen å fjerne dem på en trygg måte. Når akkumulasjonen av syre avfall gjør oss eldre, vil reduksjonen av syre avfall reverserer aldring. Alkalisk vann er ikke medisin som kurerer noe sykdom. Men, hvis en drikker det stadig, alkalisk vann vil gradvis redusere de samlede syre avfallene. Som resultat syre reduksjon, er det mange som rapporterer om naturlig helseforbedring i Japan.

Vi bruker alkalisk såpe for å vaske syre som er på huden; vi må vaske bort syre som samler seg innenfor kroppen ved å bruke alkalisk vann. Alkalisk vann har vært tilgjengelig i Asia for over 30 år 2) ; Vann ioniser som produserer alkalisk vann har vært godkjent av Japanske myndighetsrepresentanter som medisinske innretninger 3).

I fremtiden, offentliggjøringer med mer spesifiserte vitenskapelige forklaringer kommer til å bli diskutert på emnene om vann, syre og base, virkninger av syre avfall i den menneskelige kropp, årsaker til noen av de voksnes sykdommer, virkninger av alkalisk vann, og enkle metoder til å lage alkalisk vann.

Sang Whang
 
Fra den tid vi er i vår mors skjød til den tid vi dør, våre liv går gjennom en konstant balansegang mellom syre og base. Syre fører til smerte og sykdom og eventuell død, base fører til helse og lang levetid. Selv med sundt kosthold og mosjon, vinner vanligvis syre. Vi trenger ekstern hjelp av base for å oppveie ubalansen av overflødig syre. Den beste base hjelper er alkalisk vann. - Sang Whang
Hvordan opprettholde god helse?
 Hvordan opprettholde en god helse? Denne 1 times video er fullpakket med verdifull informasjon. Den dekker en forsknings innstilling til forståelse og måten å opprettholde en god helse på et lett-å-forstå språk. Mange helserelaterte emner er forklart,og temaer som til nå var vanskelig å fatte er også forklart.
5  OM DAGEN! ....... ( Har du problemer med å drikke fem glass om dagen, kan du ta Alka Tabs sammen med Alka Drops. 2 eller 3 glass vann med Alka Drops hver dag kombinert med 2 eller 3 Alka Tabs tabletter er en utmerket kombinasjon for å alkalisere kroppen din ). Å drikke alkalisk vann er en meget effektiv og sikker måte å få kroppen og blodet, renset på nytt. Gjennom denne fremgangsmåten, vil blodtrykket komme ned igjen strukturelt, på kroppens egen måte. Siden alkalisk vann er så gunstig, kan enhver intelligent person gjenkjenne de skadelige effektene av svært syreholdige leskedrikker, særlig de med fosforsyre.