Alkalisk vann og magesyre

Blant folk som betviler gyldigheten av alkalisk vann, deres største spørsmålet er, " Hva skjer med alkalisk vann når det kommer ned i magen, som er meget syrlig ". De som har noe kunnskap om den menneskelige kropp, inkludert medisinske leger, stiller dette spørsmålet. La meg svare på spørsmålet en gang for alle og fjerne tvil angående helsefordelene av alkalisk vann.

For å kunne fordøye mat og drepe forskjellige typer bakterier og virus som kommer med maten, er innsiden av vår mage syrlig. Magens pH verdi er opprettholdt på omkring 4. Når vi spiser mat og drikker vann, spesielt alkalisk vann, stiger pH verdien innenfor magen.Når dette skjer,er det en tilbakemeldingsmekanisme i vår mage som oppdager dette og kommanderer magesekken til å avsondre mer hydrochloric syre inn i magen for å få pH verdien tilbake til 4. Derfor blir magen syrlig igjen. Når vi drikker mer alkalisk vann, blir mer hydrochloric syre avsondret for å opprettholde mages pH verdien. Det synes som et tapt slag.

Men, når du forstår hvordan magesekken lager hydrochloric syre, din tvil vil forsvinne. En patologvenn ga meg den følgende forklaringen.Der er ingen hydrochloric reservepose syre i kroppen. Hvis det var,ville det brenne et hull i kroppen. Cellene i magesekken må produsere øyeblikkelig den nødvendige basis. Ingrediensene i magecellen som lager hydrochloric syre( HCI ) er karbondioksid (CO2), vann (H2O),og natriumklorid (NaCl) eller kaliumklorid (KCl).

NaCl + H2O + CO2 = HCl + NaHCO3, eller
KCl + H2O + CO2 = HCl + KHCO3

Som vi ser,biproduktet for å lage hydrochloric syre er natriumbicarbonat (NaHCO3) eller kalium bikarbonat (KHCO3),som går i blodet.Disse bicarbonater er alkalisk hemmere som nøytraliserer overflødig syre i blodet; de endrer fast syre avfall til flytende form. Når de nøytraliserer de faste syre avfallstoffene, ekstra karbon dioksyd er laget og sendt ut gjennom lungene. Ettersom kroppen blir eldre,disse alkalisk hemmere blir lavere; dette fenomenet heter acidosis.Dette er en naturlig hendelse når kroppen samler mer syre avfallsprodukter. Det er derfor, et forhold mellom aldringsprosessen og akkumulasjonen av syre.

Ved å se på pH verdien av magen alene, virker det som om alkalisk vann aldri når kroppen.Men når du ser på hele kroppen,er det en nettogevinst av base når vi drikker alkalisk vann. Kroppscellene er litt alkaliske.For å kunne produsere syre,må de også produsere base,og omvendt; akkurat som en vann ioniser ikke kan produsere alkalisk vann uten også å produsere syre vann, fordi vann fra kranen er nesten nøytral.

Når pH verdien i magen er høyere enn 4, vet magen hva som må til for å senke den.Men, hvis pH verdien er under 4, av en eller annen grunn, magen vet ikke hva den skal gjøre. Det er derfor vi tar Link tabletter,som er alkaliske, for å lette syre magegassmerte.I dette tilfelle er hydrochloric syre ikke produsert i magesekken derfor blir ingen alkalisk hemmer tilført blodet.

La meg gi enda et eksempel på et kroppsorgan som produserer syre for å kunne produsere base.Etter at maten i magen er fordøyd,kommer det ut i tynntarmen. Maten er på dette tidspunkt så syrlig at det vil skade tynntarmens slimhinne.For å unngå dette problemet,lager bukspyttkjertelen alkalisk saft ( kjent som bukspyttkjertelsaft).Denne saften er natrium bikarbonat,og er blandet med den syre maten som kommer ut av magen.Utifra disse reglene for å produsere bicarbonater, må bukspyttkjertelen lage hydrochloric syre,som går inn i blodet.

Vi blir søvnig etter et stort måltid (ikke i løpet av måltidet eller mens maten fordøyes i magen), men når den fordøyede maten kommer ut av magen;det er den tiden når hydrochloric syre går inn i blodet.Hydrochloric syre er hovedingrediensen i antihistaminer som forårsaker døsighet.

Base eller syre som er produsert i kroppen må ha en lik og en motsatt syre eller base som er produsert i kroppen; derfor, er der ikke noen nettogevinst. Men,base supplert utenfor kroppen,som å drikke alkalisk vann, resulterer i en nettogevinst av base i kroppen.

Sang Whang


Oksygenrikt vann er ikke alkalisk vann.
Det inneholder mer oksygen, men dette oksygen er flyktig oksygen. Det gir mer energi umiddelbart, og man kan føle seg mer energisk i øyeblikket, men det nøytraliserer ikke syrer i kroppen. Faktum er at det skaper mer syre i kroppen som må fjernes. Ifølge en lungespesialist, er den maksimale mengde oksygen oppløst i vann så liten i forhold til mengden av oksygen vi puster inn, at det ville være mer fordelaktig om vi lærte å puste riktig.

Det er meget viktig å ha en god forståelse av vann og å drikke den riktige type vann. Vann,ikke bare opprettholder liv,men også
beskytter det. -Sang Whang