Blod buffere og aldring

Når en person drikker alkalisk vann med høy pH eller en cola drikk som er høy i syre, blodets pH verdi synes ikke å endre seg mye. Årsaken er at i blod er det to typer buffere for å regulere og opprettholde blodets pH verdi til innenfor et meget snevert område på 7,38 og 7,41.

En er en syre buffer, karbonsyre (H2CO3), som er kombinasjonen av vann og karbondioksid. (H2O + CO2 = H2CO3). Den andre er en alkalisk buffer, bikarbonat, vanligvis kaliumbikarbonat (KHCO3) eller natriumbikarbonat (NaHCO3).

Måten disse buffere arbeider er som følger:
Hvis blodet får en tilførsel av alkalisk substans, slik som natrium-hydroksid (NaOH), blodets pH har en tendens til å gå opp. Da vil syre buffer reagerer med NaOH.

NaOH + H2CO3 = NaHCO3 + H2O.

Høy pH natriumhydroksyd er endret til nesten nøytral natriumbikarbonat, som er en alkalisk buffer, pluss vann. Merk at syre buffer reduseres og den alkaliske buffer er økt.

Hvis blodet får en tilførsel av syre substans slik som hydrochloric syre (HCl), blodets pH har en tendens til å gå ned. Da vil den alkaliske buffer reagerer med HCl.

HCl + KHCO3 = KCl + H2CO3.

Lav pH hydrochloric syre er endret til nesten nøytral kaliumsalt pluss karbonsyre, som er en syre buffer. I dette tilfellet, den alkaliske buffer reduseres og syre buffer økes.

En tilførsel av alkalisk eller syre løsning endrer ikke pH-verdien i blodet, det som endres er mengden av alkalisk buffer eller syre buffer. Så lenge menneskekroppen er i live, disse bufferne opprettholder blodets pH verdi konstant. Når det er sagt at kroppen blir sur i aldringsprosessen, betyr det at den alkaliske buffer, bikarbonat, er avtagende og syre bufferen er økende.

 Figur 2, diagram B av
Referanse 1 dokument
Stiplet linje lagt til av Sang Whang

Det er nå vitenskapelig bevist av Dr. Lynda Frassetto ved University of California, San Francisco at eldre mennesker har et lavere antall bikarbonater i blodet. 1) Analyserer graf B, figur 2 av hennes papir,kan man se at bikarbonat tettheten i mennesket forblir nokså konstant frem til fylte 45 år og gradvis avtar ca 18% til den tiden man når 90 år. Generelt, voksne progressive sykdommer som diabetes og høyt blodtrykk begynner å vises i en alder av 45 år og oppover og gradvis forverres jo nærmere en kommer de 90 år og oppover. Dr. Frassetto tilskriver reduksjonen av bikarbonater i blodet, ettersom vi eldes, til generasjoner av moderne amerikanske dietter. Hun påpeker også i et annet papir at det gjennomsnittlige kosthold i dag er høy i natrium og lavt i kalium, i motsetning til den opprinnelige genetiske sammensetningen av den menneskelige kropp2).

Det er denne reduksjon av bikarbonater i blodet som påvirker blodstrømmen og gjør det vanskelig å håndtere den kontinuerlige strøm av syre, noe som gjør det vanskelig å fjerne syre avfall fra kroppen og derved utvikles mange syre induserte progressive sykdommer som blodpropp, syre oppstøtt, hjertesykdom, osteoporose, gikt, diabetes, høyt blodtrykk, nyresykdom, kreft, slag, osv.. Alzheimers sykdom er ikke noe annet enn en langsom forsuring av hjernen. Alle disse sykdommene er forårsaket av systemisk acidose, som betyr utilstrekkelig med bikarbonater i blodet.

Når vi tenker på helse, tenker vi på kosthold og mosjon, som ikke øker bikarbonater i blodet. Kosttilskudd, rå mat, vitaminer, urter, antioksidanter, avgiftning, massasje, akupunktur, magnetiske enheter, oksygenrikt vann, Pi vann, etc. synes å hjelpe noen mennesker en stund, men de treffer ikke blink når det gjelder å øke bikarbonater i blodet. Kosthold og mosjon samt rynke fjerning kan opprettholde et ungdommelig utseende, men utseendet kan bedra. Blodet i kroppen fortsetter å eldes så lenge bikarbonater i blodet er avtagende.

Ved å drikke alkalisk vann økes bikarbonater i blodet indirekte gjennom magen. Når væskens pH i magen heves ved å drikke alkalisk vann, over 4,5, magens vegger produserer hydrochloric syre, som blir tilført magen for å få ned magens pH verdi til under 4,5. Den kjemiske formel for fremstilling av hydrochloric syre, i magen er:

H2O + CO2 + NaCl = HCl + NaHCO3

For å produsere hydrochloric syre, magen produserer natriumbikarbonat som går inn i blodstrømmen. Hvis kalium salt brukes, går kaliumbikarbonat i blodet. AlkaLife ® er et alkalisk konsentrat for å lage alkalisk vann. To dråper i vanlig drikkevann (200 ml) endrer vann til høy pH alkalisk vann.
AlkaLife ® inneholder en patentert grad av kalium og natrium 'hydroxides' for å opprettholde det riktige mineral forholdet i kroppen. Dette forholdet viser seg å være i samsvar med Dr. Frassettos oppfatning gitt i hennes andre papir.

En annen måte å tilføre bikarbonater i blodstrømmen ville være å innta kaliumbikarbonat / natriumbikarbonat tablett slik at tarmen kunne levere dem til blodstrømmen direkte. For å opprettholde virkning av bikarbonater i tarmen, er tabletten belagt slik at den ikke ville bli ødelagt av den hydrochloric syre i magen. For å tilføre bikarbonater langsomt inn i blodomløpet, bør bikarbonater blandes med et tids frigjøringsmaterial.

AlkaLife International kunngjør stolt utviklingen av et nytt produkt, Bicarb-BalanceTM. Bicarb-BalanceTM er en magesaftresistent tablett, bikarbonater av kalium og natrium, i et patentert forhold og blandet med et tids frigjøringsmateriale for å sikre gradvis levering av bikarbonater til blodet. To tabletter Bicarb-BalanceTM inneholder tilsvarende 10 dråper AlkaLife ®, en dags forbruk. Ta to tabletter med måltid, og du er ferdig for dagen. Det er en direkte og mer praktisk måte å tilføre bikarbonater inn i blodstrømmen. Inntak av natron,(natriumbikarbonat) vil ikke tilføre natriumbikarbonat i blodet. hydrochloric syre i magen vil bryte ned natriumbikarbonat til natrium salt (NaCl), vann og karbondioksid, og dermed øke saltinntaket og sette natrium og kalium i ubalanse.

AlkaLife ® tilfører bikarbonater til blodet indirekte ved magens refleks system. Hvis magens pH er svært lav, dvs. at, en altfor syrlig tilstand, alkalisk vann laget av AlkaLife ® ikke hever magens pH betydelig for å tvinge magen til å produsere hydrochloric syre; i slike tilfeller, kan ikke blodet få noen bikarbonater. Under slike forhold er Bicarb-BalanceTM en mer effektiv og pålitelig metode for å tilføre bikarbonater inn i blodstrømmen.

I Reverse Aging nevner jeg at oppbyggingen av syre er aldringsprosessen og at reduksjonen av syre er å reversere aldringsprosessen. Tillat meg å endre den uttalelsen: nedgangen av bikarbonater i blodet er aldringsprosessen og omvendt, er økningen av bikarbonater i blodet å reversere aldringsprosessen.

Alle kan tenke reduksjon av bikarbonater i blodet er en uunngåelig følge av aldring, men jeg har oppdaget at reduksjon av bikarbonater i blodet er den primære årsaken til fysiologisk aldring. Ved å tilføre bikarbonater til blodet, kan vi forsinke aldringsprosessen og forebygge aldersrelaterte voksne progressive sykdommer. Og det er ingen effektiv måte å tilføre bikarbonater til blodet og opprettholde riktig mineral balanse av kalium og natrium enn å drikke alkalisk vann laget av Alkalife ® eller ta Bicarb-BalanceTM.

Bicarb-BalanceTM er ikke en medisin for å kurere sykdom. Det er ingen godkjent terapeutisk krav, men jeg kan forsikre deg om at det vil tilføre bikarbonater inn i blodstrømmen. Bikarbonat i blodet holder blodet ung. Ta Bicarb-BalanceTM som vedlikeholds lading av livets batteri.En 'anti-aging' pille. Døm selv !

Bikarbonater er den primære substans for liv og grunnleggende element i ernæring.
________________________________________________________________________________________________________________________

1) Journal of Gerontology: BIOLOGICAL SCIENCES, 1996, Vol. 51A. No. 1, B91-B99

2) European Journal of Nutrition, Vol. 40, Number 5 (2001). ©Steinkopff Verlag 2001

Sang Whang 
Fra den tid vi er i vår mors skjød til den tid vi dør, våre liv går gjennom en konstant balansegang mellom syre og base. Syre fører til smerte og sykdom og eventuell død, base fører til helse og lang levetid. Selv med sundt kosthold og mosjon, vinner vanligvis syre. Vi trenger ekstern hjelp av base for å oppveie ubalansen av overflødig syre. Den beste base hjelper er alkalisk vann. - Sang Whang
Hvordan opprettholde god helse?
 Hvordan opprettholde en god helse? Denne 1 times video er fullpakket med verdifull informasjon. Den dekker en forsknings innstilling til forståelse og måten å opprettholde en god helse på et lett-å-forstå språk. Mange helserelaterte emner er forklart,og temaer som til nå var vanskelig å fatte er også forklart.
5  OM DAGEN! ....... ( Har du problemer med å drikke fem glass om dagen, kan du ta Alka Tabs sammen med Alka Drops. 2 eller 3 glass vann med Alka Drops hver dag kombinert med 2 eller 3 Alka Tabs tabletter er en utmerket kombinasjon for å alkalisere kroppen din ). Å drikke alkalisk vann er en meget effektiv og sikker måte å få kroppen og blodet, renset på nytt. Gjennom denne fremgangsmåten, vil blodtrykket komme ned igjen strukturelt, på kroppens egen måte. Siden alkalisk vann er så gunstig, kan enhver intelligent person gjenkjenne de skadelige effektene av svært syreholdige leskedrikker, særlig de med fosforsyre.