Destillert vann og omvendt osmose filtrert vann

Vann er et sterkt løsemiddel; derfor, bærer det mange usynlige substanser: mineraler, oksygen, næringsstoffer, avfallprodukter, forurensere osv. Rent vann uten noe substans er like så unaturlig som en vakuumlomme ut i en normal atmosfære. En vakuumlomme vil suge til seg hva som helst og alt mulig til trykket blir lik omgivelsene.

Likeså vil rent vann filtrere ut alt og enhver substans som det kan oppløse fra substansene det kommer i kontakt med, til dets innhold er (homogen ) ensartet med dets omgivelser eller vannet er mettet med substanser slik at det ikke lenger kan oppløse substanser.

Siden skapelsen av denne planeten har regnvann spylt mineraler fra fjellene og ut i havet. Hav vannet er blitt mettet for lenge siden med spesifikke mineraler, men elvene fortsetter å bære ned mineralene. Resultatet er at på bunnen av havet er det tonnevis av mineral deponier. Hvis vi visste hvordan å utvinne mineralene fra bunnen av havet, ville vi være meget rike.

Destillert vann og OO (omvendt osmose) filtrert vann inneholder ikke noen mineraler, det simulerer nært opptil rent vann. Dette rene vannet burde være nøytralt med en pH verdi av 7. Men, det måler syre pH ! Grunnen til dette fenomen er at det rene vannet suger i seg karbon dioksider fra atmosfæren.Skjønt det måler syre pH, er der ikke noe syre mineraler i det vannet. Hvis rent vann er lagret i plastflaske, ville vannet lukte plast.

Av denne grunn bør filtrert destillert vann eller omvendt OO vann bli lagret i glassflasker eller spesielle plastflasker som kan blokkere karbon dioksids gjennomtrengning. Coca Cola ble opprinnelig solgt i kun glassflasker. Da plastflasken kom, mistet Cola brusen. Da kom bedre plastflasker som ikke tapte karbon dioksider; men Coca Cola i plastflasker må ha utløpsdatoer. Karbon dioksider trenger gjennom plasten, det gjør rent vann surt.

I 1980 og 1990 årene anbefalte helsemat industrien at folk skulle spise visse typer sunn mat og ekskluderer andre typer usunn mat. Til å begynne med la folk merke til en merkbar forbedring i deres helse. Men med denne sunne dietten i flere år, begynte folk å lide av næringsmangelsyndrom, helsemat industrien konkluderte dette som en sykdom forårsaket av forurensing i drikke vannet. Helsemat industrien begynte å selge destillatører og OO filtre for å beskytte folk. For meg, er dette et tilfelle av å komme til en feilaktig konklusjon fordi de fullstendig misforstod faktaene.( Se historien om gresshoppene i artikkelen : Medisinsk Vitenskap og Naturlig Vitenskap )

I 1950 årene destillert vann ble solgt hos Apoteker merket " Må ikke drikkes " ! Destillert vann ble brukt for å fylle bilbatterier og dampjern. Destillert vann er ikke sunt fordi det filtrerer ut verdifulle alkaliske mineraler fra kroppen. Men, jeg forstår at jeg ikke kan forandre andre menneskers tenkemåte. Jeg er ofte spurt om det er OK å tilføye AlkaLife® til destillerte vann. Jeg ønsker ikke at folk drikker destillerte vann; imidlertid, om du må drikke destillerte vann, det er bedre å tilføye AlkaLife® dråper enn ikke å gjøre det
.
Spørsmålet er hvor mange dråper AlkaLife® skal tilføyes i destillerte vann ? Til et glass vanlig drikkevann, anbefaler jeg to dråper og vanligvis, pH verdiene øker fra 7,5 til 10. Men, 3 dråper AlkaLife® i destillerte vann bringer ikke pH verdien opp til en alkalisk verdi. Av og til måtte en ha mer enn 15 dråper for å gjøre destillerte vann alkalisk. Dette forårsakes av tilstedeværelsen av Karbon syre i " rent " vann, så mitt svar til hvor mange dråper en skal ha i destillerte vann er 3 dråper.

Når en har 3 dråper i (ny flaske) pH verdien av vannet vil ikke være så høy men antallet mineraler og hydroksyl ioner vil være der og gå inn i kroppen gjennom fordøyelsessystemet. Det kan ikke være så effektivt som det høye pH alkaliske vann men det vil ha samme effektiviteten som basiske mineraler har i maten.

Mitt råd er " kok vannet fra OO filteret eller destillerte vann for å fordampe det oppløste karbon dioksidet og heve pH verdien i vannet ". Karbon dioksid fordamper mer i meget lavere temperatur enn alkalisk vann. Du kommer til å bli behagelig overrasket å se pH økningen mens du varmer opp vannet.


Sang Whang


Oksygenrikt vann er ikke alkalisk vann.
Det inneholder mer oksygen, men dette oksygen er flyktig oksygen. Det gir mer energi umiddelbart, og man kan føle seg mer energisk i øyeblikket, men det nøytraliserer ikke syrer i kroppen. Faktum er at det skaper mer syre i kroppen som må fjernes. Ifølge en lungespesialist, er den maksimale mengde oksygen oppløst i vann så liten i forhold til mengden av oksygen vi puster inn, at det ville være mer fordelaktig om vi lærte å puste riktig.

Det er meget viktig å ha en god forståelse av vann og å drikke den riktige type vann. Vann,ikke bare opprettholder liv,men også
beskytter det. -Sang Whang