Er opphoping av syre lik aldring

Siden 1990 har jeg definert aldringsprosessen som akkumulering av ikke fjernet syre avfall i kroppen. Basert på denne definisjonen, er reduksjonen av akkumulert syre avfall det motsatt til aldringsprosessen. Siden da har jeg introdusert et produkt som en tilsetter vann som heter AlkaLife ® et alkalisk konsentrat fremstilt av kaliumhydroksyd og natrium-hydroksyd i henholdsvis en 3 -1 forhold.

Nylig kom jeg over to akademiske avhandlinger som støtter min påstand og innholdet av AlkaLife ®. Jeg kan forsikre deg om at det ikke har vært noe samarbeid mellom forfatterne av disse papirene og meg.

Den første artikkelen er av Drs. Lynda Frassetto og Anthony Sebastian ved University of California, San Francisco, Institutt for indremedisin og generell klinisk forskningssenter. Tittelen er Age and Systemic Acid-Base Equilibrium: Analysis of Published Data, published in 19961). Sammendraget av papiret er gitt nedenfor.

For å undersøke om systemiske syre-base likevekt endrer med aldring hos normale voksne mennesker, vurderte vi publiserte artikler som rapporterer syre-base sammensetningen av arteriell, arterialiserte venøs eller kapillær blod i alder-identifiserte friske forsøkspersoner. Vi hentet eller beregnet blod hydrogen ion konsentrasjonen ([H +]), plasma bikarbonat konsentrasjon ([HCO3-]), blod PCO2, og alder, og beregnet totalt 61 aldersgrupper, fordelt på åtte 10-års intervaller fra alder 20-100 år. Ved hjelp av lineær regresjonsanalyse, fant vi ut at med økende alder, er det en betydelig økning i steady-state blod [H+] (p<.001), og reduksjon i steady-state plasma HCO3-] (p<.001), en indikasjon på en progressivt forverring av lavnivå metabolsk acidose. Blod PCO2 redusert med alderen (p <0,05), i tråd med den forventede luftveis tilpasning til metabolsk acidose. Slik aldersrelatert metabolsk acidose økning kan dels gjenspeile normal nedgang på nyrefunksjon med en økende alder. Rollen av aldersrelatert metabolsk acidose i patogenesen av de progressive aldrings sykdommer krever omtanke.

Med andre ord, betyr det at når vi blir gamle har vi flere syreradikaler [H+] og mindre bikarbonat [HCO3-], som bringer med seg aldersrelatert metabolsk acidose. Dette papiret er en anerkjennelse og behandling av symptomene, som aksepterer at aldring er en uunngåelig del av livet.

Jeg ser på syre opphopning som årsak til fysiologisk aldring, derfor ser jeg på reduksjon av akkumulert syre som reversering av fysiologisk aldring. I tillegg, kan syre reduksjon forhindre alle typer progressive aldrings sykdommer.

De aller fleste som anerkjenner syre som den skyldige, forsøker å redusere syre med hardere og mindre effektive virkemidler, dvs. kosthold og mosjon. Jeg fremmer bruken av kalium og natrium for å nøytralisere syre og få syre / base balanse. Det er vel anerkjent at ikke bare syre / base balanse er viktig, men kalium / natrium balanse i menneskekroppen er like viktig, om ikke mer.

En annen artikkel som Dr. Frassetto og fire andre kolleger publiserte støtter min påstand at kroppen trenger mer kalium enn natrium. Tittelen på denne artikkelen, publisert i 2001, er Diet, evolution and aging (The pathophysiologic effects of the post-agricultural inversion of the potassium-to-sodium and base-to-chloride ratios in the human diet) 2). Her er det relevante utdrag fra "Sammendraget" av dette papiret:

Oppsummering: Teoretisk sett skal vi mennesker være bedre tilpasset fysiologisk til kostholdet våre forfedre spiste i løpet av millioner av år med hominid utvikling enn i kostholdet vi har spist siden jordbruksrevolusjonen for kun 10.000 år siden, og siden industrialisering for bare 200 år siden . Blant de mange helsemessige problemer som følge av dette misforhold mellom våre arvelige ernæringsmessige behov og vårt nåværende kosthold, en konsekvens av dette kan være i noen deler en mangel på kalium alkalisalter (K-base), som er rikelig til stede i matvarer som våre forfedre spiste i overflod av og utvekslingen av disse salter for natriumklorid (NaCl), som er innlemmet rikelig i den moderne diett, som på samme tid er sparsom i K-base-rik plantemat.

Mangel på K-base i dietten øker netto systemisk syre belastningen av dietten. Vi vet at klinisk anerkjent kronisk metabolsk syre har skadelige virkninger på kroppen, blant annet veksthemming hos barn, redusert muskel og beinmasse hos voksne, og nyre stein formasjonen, og at korrigering av syre kan forbedre disse forholdene. Er det mulig at levetiden ved å spise dietter med evolusjonært super fysiologisk masse av syre i kroppen bidrar til nedgangen i bein og muskelmasse, og veksthormon sekresjon, som forekommer normalt med alderen? "Det vil si, er moderne mennesker som lider av konsekvensene av kronisk, kosthold indusert 'low-grade' systemisk metabolsk acidose."

Vår gruppe har vist at moderne netto syre produserende dietter faktisk produserer karakteristisk 'low-grade' systemisk metabolsk acidose hos ellers friske voksne, og at graden av acidose øker med alderen, i forhold til den normalt forekommende aldersrelaterte reduksjon i nyre funksjonsevnen. Vi fant også at nøytralisering av diettens netto syre mengde med kosttilskudd av kalium bikarbonat (KHCO3) forbedret kalsium og fosfor balansen, redusert 'b enresorpsjon', forbedret nitrogen balanse, og dempet normalt forekommende aldersrelatert nedgang i veksthormon sekresjon "alle uten å begrense kosten NaCl. Videre fant vi at samtidig administrasjon av en alkalisalt av kalium (potassium citrate) med NaCl hindret NaCl fra å øke utskillelsen av kalsium i urinen og 'b enresorpsjon', slik det skjedde med NaCl administrasjon alene.

Med andre ord, er kaliummangel årsaken til mange helseproblemer og ved å innta kalium bikarbonat kan det bremse den normalt forekommende aldersrelaterte 'low-grade' systemisk metabolsk acidose og kan korrigere mange av de aldersrelaterte symptomer som kalsium og fosfor ubalanser, rask 'benresorpsjon' (bremse ned osteoporose), nitrogen ubalanse (reduksjon av urinsyre) osv.

Siden Dr. Frassetto hovedinteresse er å kurere pasienter med disse problemene, er mengden av kalium i AlkaLife ® nesten ubetydelig for henne. Imidlertid er AlkaLife ® ikke utformet for å kurere noen sykdommer, men for å hindre angrep av aldringssymptomer ved stadig forbruk. Inntak av store doser av kalium kan forårsake bivirkninger og må overvåkes nøye av leger.

Jeg ønsker å utrykke min oppriktige takknemlighet til legene i UCSF for å gjennomføre denne forskningen og bringe disse viktige fakta til publikums oppmerksomhet.
_______________________________________________________________________________________________________________________

1) Journal of Gerontology: Biological Sciences, 1996, vol. 51A. Nr. 1, B91-B99

2) European Journal of Nutrition, vol. 40, Number 5 (2001). © Steinkopff Verlag 2001

Sang Whang


Oksygenrikt vann er ikke alkalisk vann.
Det inneholder mer oksygen, men dette oksygen er flyktig oksygen. Det gir mer energi umiddelbart, og man kan føle seg mer energisk i øyeblikket, men det nøytraliserer ikke syrer i kroppen. Faktum er at det skaper mer syre i kroppen som må fjernes. Ifølge en lungespesialist, er den maksimale mengde oksygen oppløst i vann så liten i forhold til mengden av oksygen vi puster inn, at det ville være mer fordelaktig om vi lærte å puste riktig.

Det er meget viktig å ha en god forståelse av vann og å drikke den riktige type vann. Vann,ikke bare opprettholder liv,men også
beskytter det. -Sang Whang