Matematikk og liv

Japanere har drukket alkalisk vann i over 50 år. De utviklet vann ioniseren for over et halvårhundre siden. Basert på deres erfaringer anbefaler de fem glass alkalisk vann for dagen for å se helseforbedringer.

Fra disse fakta ovenfor, kan vi gjøre flere interessante kalkulasjoner. I denne artikkelen anvender vi livets matematikk. Skjønt mange av oss hater emnet matematikk, men ved å kunne enkel matematikk kan det spare eller forlenge vårt liv. Med hensikten til kalkulasjonene kommer jeg til å anta at et glass vann er cirka 300ml med en pH verdi på 10.

300ml vann er cirka 300 kubikk cm vann, og veier 300 gram. Når det gjelder atomer, hydrogen atomet er det minste og dets masse er 1.7 x 10-27 kilogram. Vi bruker denne vekten som enhet nr.1 når vi snakker om massen av hvilken som helst atom. Oksygen har en masse av 16 enheter, karbon 12, natrium 23, kalium 39, nitrogen 14 osv. Atomvekten av et vannmolekyl H2O har en molekylær vekt av 18 enheter. Oversatt til kilogram, er det 18 x1.7 x 10-27 kilogram, dvs., 30.6 x 10-27 kilogram.

Ved å dele 300 gram (0,3 kilogram) ved 30.6 x 10-27 kilogram, får vi 0.98 x 1025 Med andre ord er det cirka 1x1025 antall H2O molekyler i et 300ml glass vann. Hvis pH verdien av vannet er 10, er pOH verdien 4 (14 -10 = 4 ), og antallet hydroksyl ioner (OH-) is 1x1021 (1x1025 x 1x10-4 = 1x1021): 1 med 21 nuller etter. Dette er antallet hydroksyl ioner som vi får i kroppen når vi drikker 300ml alkalisk vann med en pH verdi på 10.

Da et hydroksyl ion (OH-) nøytraliserer ett surt hydrogen ion (H+), et likt antall hydrogen ioner, det vil si, 1x1021 hydrogen ioner, blir nøytralisert når vi drikker 300 ml alkalisk vann med en pH verdi av 10. AlkaLife® er utformet til å ha det antall hydroksyl ioner i 3 dråper.

Om vi har 3 dråper AlkaLife® i 300ml eller 240ml vann, antallet hydroksyl ioner vi drikker er det samme. Hvis vi reduserer mengden av vannet til mindre enn 240ml, da vil 2 dråper AlkaLife® gjør at vannet smaker bittert. Så med AlkaLife® er det antallet dråper som vi fortærer daglig som teller, ikke mengden av vann vi drikker. Vi anbefaler 10 dråper for en sunn 55 kg. person. Det kunne være flere enn 10 dråper for en tyngere person med et mer alvorlig syre problem. For en mindre person kunne en redusere antall dråper.

Med dette faktum at 5 glass alkalisk vann synes å ha virkninger på helseforbedringen, betyr at de første 4 glass kansellerer det syre avfallet produsert den dagen og det 5th glass er nødvendig for å redusere det gamle samlede avfall.

Interessant matematikk: det går opp i opp om vi drikker bare 4 glass alkalisk vann på en dag; vi blir verken eldre eller yngre den dagen, vi beholder status quo. Tenk over det, vi forlenget vårt liv med en dag fordi vi drakk 4 glass alkalisk vann ellers ville vi ha vært en dag eldre. Dette betyr at ett glass alkalisk vann, 1x1021 antall hydroksyl ioner (OH- ),kan forlenge 6 timer av vårt liv ! Wow ! Hvor mye ville du betale for å forlenge ditt liv for 6 timer ?

Noen spurte meg hva ville skje hvis han drakk 100 glass alkalisk vann en dag. Jeg svarte ham, " hva skjer hvis du dusjet 7 ganger på mandag morgen, kan du gå resten av uken uten å dusje " ville han ikke sløse såpe og vann etter den andre dusjen, han ville ha sløst alkalisk vann etter 5 eller 6 glass. Vi kan ikke overstige naturens lov ved overdrivelse.

Du kunne spørre om en døende pasients liv kan bli forlenget i 6 timer med et glass alkalisk vann. Svaret er " nei ", fordi uhelbredelige skader allerede er gjort. Det er nesten akkurat som å gi et glass alkalisk vann til noen som er skutt og blør i hjel; det vil ikke hjelpe ham til å leve 6 timer lenger.

Teorien om 6 timer lenger levetid med 2 dråper AlkaLife® gjelder for den gjennomsnittlige person uten noe uhelbredelige skade på grunn av overflødige syrer.Alkalisk vann skal drikkes regelmessig for å forebygge en utvikling av syre opphoping som kan forårsake permanente skader.

Nå vet du sannheten om merkenavne AlkaLife®

Sang Whang 
Fra den tid vi er i vår mors skjød til den tid vi dør, våre liv går gjennom en konstant balansegang mellom syre og base. Syre fører til smerte og sykdom og eventuell død, base fører til helse og lang levetid. Selv med sundt kosthold og mosjon, vinner vanligvis syre. Vi trenger ekstern hjelp av base for å oppveie ubalansen av overflødig syre. Den beste base hjelper er alkalisk vann. - Sang Whang
Hvordan opprettholde god helse?
 Hvordan opprettholde en god helse? Denne 1 times video er fullpakket med verdifull informasjon. Den dekker en forsknings innstilling til forståelse og måten å opprettholde en god helse på et lett-å-forstå språk. Mange helserelaterte emner er forklart,og temaer som til nå var vanskelig å fatte er også forklart.
5  OM DAGEN! ....... ( Har du problemer med å drikke fem glass om dagen, kan du ta Alka Tabs sammen med Alka Drops. 2 eller 3 glass vann med Alka Drops hver dag kombinert med 2 eller 3 Alka Tabs tabletter er en utmerket kombinasjon for å alkalisere kroppen din ). Å drikke alkalisk vann er en meget effektiv og sikker måte å få kroppen og blodet, renset på nytt. Gjennom denne fremgangsmåten, vil blodtrykket komme ned igjen strukturelt, på kroppens egen måte. Siden alkalisk vann er så gunstig, kan enhver intelligent person gjenkjenne de skadelige effektene av svært syreholdige leskedrikker, særlig de med fosforsyre.