Medisinsk vitenskap og Natur vitenskap

Medisinsk vitenskap behandler statistikken av fenomenene mens Natur vitenskap behandler prinsippine av fenomenene.

For å illustrere dette, la meg fortelle en historie. Den berømte fysikeren Isaac Newton tok en lur under et epletre og, som du vet, et eple falt ned og slo ham. Han hadde ikke dratt i eplet og ingen hadde kastet det til ham. Han ville vite hvorfor eplet falt. Derved oppdaget han prinsippet om jordens tyngdekraft som drar alt som har masse.

Han oppdaget også at hvis han ikke ville at eplet skulle falle ned, måtte han støtte det med en like sterk motvirkende tyngde. Dette er Newtons første lov om dynamikk. Han oppdaget også det faktum at hvis han støttet eplet med en kraft større enn tyngdekraften, ville eplet fly. Det er ved å bruke dette prinsippet, at vi lager fly, og vi har til og med nådd månen.

Hvis Isaac Newton var en medisinsk doktor, ville han måtte bekrefte at enda et eple også falt. Hvis enda et eple falt, ville han da merke 1000 tilfeldige utvalgte epler for å se hvor mange epler ville falle. La oss anta at ut av de 1000, 997 epler falt, fordi fugler spiste to av dem og et tørket inn. Nå hadde han en statistikk at 99,7 % epler falt.

Det ville ikke bety at pærer ville falle ned med den samme sannsynligheten. Derfor ville han måtte merke 1000 pærer, 1000 appelsiner, 1000 fersken osv. Når du ikke vet prinsippet, må du forholde deg til flere prøver for å etablere en statistikk. Det trenges ikke så mye fantasi å ta prøver og statistikker. Dette er medisinsk vitenskap. Av og til kan statistikker bli manipulert av egoistiske motiver. Det beste eksempel på dette er sigarett selskapenes forskere. De konkluderte med at der ikke er noe avgjørende bevis for at sigarett røyking bidrar til kreft. Nå blir det rettet sak mot dem.

Hvis du ikke forstår det som skjer, kan du få en feilaktig konklusjon også. Jeg hørte en historie om en gruppe vitenskapsmenn som ledet et eksperiment med gresshoppere. De lærte 100 gresshoppere til å hoppe når de ble beordret til og "hoppe". Etter flere vellykkete forsøk fortsatte de deres eksperiment ved å fjerne et bakbein fra hver gresshoppe og beordret dem til å hoppe. De hoppet men bare korte avstander. Da fortsatte forskerne og fjernet de gjenstående bakbeinene. Denne gangen var der ingen gresshoppe som hoppet når de ble beordret til å hoppe. Forskerne konkluderte med at når du fjerner begge bakbeinene, gresshopper kan ikke høre.

"Vitenskap om helse" Det jeg snakker om, handler om vitenskapelige fakta og prinsipper om helse. For eksempel 99 % mat er laget av karbon, hydrogen, oksygen og nitrogen; nitrogen finnes bare i protein; mat, etter oksidering og å ha gitt opp sin energi blir til avfallprodukter; og disse avfallproduktene er 99 % sure. Karbohydrat er en streng av karbonet, hydrogen og oksygen, noen lange strenger og noen korte strenger, og dess kortere strengene er dess fortere brenner det. Karbohydrater som er fullt utbrent blir til Karbon syre, det vil si, vann og karbon dioksid. Den kjemiske formelen for fett syre og kolesterol er ufullstendig brent karbohydrater.

Andre vitenskapelig fakta: avledende substanser som flytter seg under et magnetisk felt blir ionisert, det vil si, et molekyl bryter opp og blir en positivt ladet del og en negativt ladet del. De er IKKE frie radikalere! I motsetning til felles oppfatning, frie radikalere er ikke utviklet innenfor den menneskelige kroppen. ( Se artikkelen:Vrangforestillingen om " de frie radikaler " teori )

Helt siden det " Big Bang", vibrerer alt i universet, det overfører og mottar energi fra en substans til en annen. Men, de vibrerer ikke alle på den samme frekvensen men deres egen gjenlydende frekvens. Når en substans mottar energi med dets egen gjenlydende frekvens, vibrerer substansen meget kraftig, selv til dets egen ødeleggelse.Vi har sett en krystall ble knust når en sopran synger en note på den gjenlydende frekvensen av krystallen.

Fjern infrarød ( FIR ) frekvens er den gjenlydende frekvensen av et vannmolekyl, som er over 80 % av den menneskelige kroppen. Det er andre substanser hvis gjenlydende frekvens som er lik FIR. Disse substansene utstråler FIR når noe energi (samme hvilken frekvens) det kommer i forbindelse med. Karbon, i grafittform, og aluminiumsilikat er noen eksempler på denne type substans og de blir brukt til å utvikle FIR stråling.

Teoretisk, hvis du har en bakterie eller et virus, kan du få en prøve av bakterien eller viruset og kan ta opp den naturlig gjenlydende frekvens av basillen og kan forsterke det og gi det til personen i en slik styrke at det ødelegger basillen i den personen.

Dette er anvendelsen fra «vitenskap om helsen» med kunnskap til prinsippet. Når den medisinske industrien hører på det vitenskapelige prinsippet heller enn den statistiske datainnsamlingen, vil vi få en revolusjonær framgang i medisin.

Sang Whang


Det er mange egenskaper i alkalisk vann, som overflatespenning, vannets struktur, molekylær størrelse, oksygen reduksjonspotensial, pH, som alkaliske mineraler blir brukt til å opprettholde pH-verdien, osv. Imidlertid, med unntak av vannets pH-verdi , ingenting annet hjelper blodet å få bikarbonater. Også alle de andre egenskapene endres når vannet kommer i magesekken og samhandler med magesyre. Selv pH verdi endringer i magen.
Imidlertid fører endringen av pH-verdien i magen til å produsere hydrochloric syre (saltsyre) som går inn i magen, og bikarbonater går inn i blodet.

Vi lever i en verden som ble endret fra et jordbrukslandskap til et industrielt miljø, som produserer mer forurensning.
Vår stressende livsstiler skaper mere syre, som får oss til å bruke opp flere bikarbonater. Noen matvarer er mer syrlig enn andre, spesielt, høy protein kjøttprodukter og svært kullsyreaktig brus. Dette er grunnene til at vi mister bikarbonater i blodet når vi eldes.

Hvis det er nok av OH-ioner (alkalisk reserve) i kroppen, er det ingen grunn til å bekymre seg om miljøgifter, insektmidler, stråling, virus, bakterier,osv. Alkalisk drikkevann er den beste måten å opprettholde god helse i ethvert tilfelle