Oksygen og alkalisk vann

Som alle vet, er vann H2O, to hydrogen atomer for hvert oksygen atom. Nøytralt vann har et likt antall av OH - ioner (hydroksyl ioner) og H+ ioner (hydrogenioner), og opprettholder forholdet 2-1 av hydrogen og oksygen atomer. Alkalisk vann er vann med mer OH - ioner enn H+ ioner. Dette vannet har flere oksygen atomer sammenlignet med 2-1 forholdet av hydrogen til oksygen atom i vanlig vann.

På grunn av dette, alkalisk vann er betraktet med mer oksygen, men, å legge mer oksygen (O2) til vannet gjør ikke vannet alkalisk. Heller ikke ved å legge til hydrogen peroksid (H2O2) gjør vannet alkalisk. De kan gjøre vannet oksygen rikt, men ikke alkalisk, det vil si at pH - verdien i vannet ikke øker.

Det følgende aktuelle arrangementet i fjellene i Colorado kan forklare forskjellen mellom de to forskjellige typer oksygen rikt vann.

Mr. Chris Litsey av Breckenridge, rutinemessig behandler pasienter med høyde sykdommer i sin terapi senter i Colorado. En dag kom en eldre dame inn på kontoret hans og klaget over at hun følte at hun opplevde morgenkvalme. Mr. Litsey husket å ha lest i boken Reverse Aging, at alkalisk vann lettet morgenkvalme. Så ga han henne alkalisk vann, og til sin overraskelse, damen følte seg bedre etter en stund.

Siden da, gjennomførte Mr. Litsey mange tester for å komme opp med en optimal behandling for høyde symptomer. Han ga oksygenmasker til en gruppe og alkalisk vann til en annen gruppe. De med oksygenmasker følte seg bedre nesten umiddelbart, men når maskene ble fjernet, kom symptomene tilbake. De som fikk alkalisk vann tok det 15 til 20 minutter før de følte seg bedre, men de holdt seg bedre over lengre tid. Han ga AlkaLife ® til dem og rådet dem til å ta alkalisk vann mens de var på fjellet.

Mr. Litsey fortsatte med videre testing og raffinerte sine behandlinger. Han avsluttet med å ha sine pasienter til å drikke 3 glass vann med 10 dråper AlkLlife ® i hvert glass i venterommet før de forlot klinikken. Etterpå, under hele varigheten av deres fjell erfaring, pasientene hans følte seg vel med absolutt ingen høyde symptomer, selv uten ytterligere å drikke mer alkalisk vann.

Tydeligvis er det en forskjell mellom oksygen (O2) og ekstra oksygen i OH -. Forklaringen er at oksygen O2 er et flyktig oksygen mens ekstra oksygen i alkalisk vann er mer stabil oksygen som ikke sprer seg før parring alkalisk mineral for å nøytralisere syre.

Når man puster inn og ut, oksygennivået i kroppen går åpenbart opp og ned. Nivået er høyt når man slutter å puste inn og lavt når man puster ut, gjennom opp og ned sykluser. Mellom toppene og dalene i oksygennivået er det en gjennomsnittlig verdi på oksygen. Hvis denne gjennomsnittlige verdien er lav, når syklusen når dalen vil oksygennivået være ubehagelig nær null. Når det skjer en person føler høyde symptomer. Hvis den gjennomsnittlige verdien er høy, selv når syklusen når dalen, vil man ikke kjenne følelsen av lav oksygen. Dette forklarer hvorfor noen mennesker lider av høyde syndrom og andre ikke.

Tilsynelatende, når vi drikker alkalisk vann heves den gjennomsnittlige verdien av oksygenet. Dette er den eneste sannsynlige beskrivelse som forklarer avslutningen til Mr. Litsey. Dette forklarer også hvorfor noen mennesker lider av sterke tilfeller av morgenkvalme og andre ikke. Den mer stabile oksygen en person har jo høyere OH - ioner er. Dette kan oppnås ved å innta flere alkaliske mineraler i kroppen. Å ta alkaliske mineraler som er parret med syre mineraler (natriumklorid, kaliumklorid jod, osv.) vil ikke tilføre alkalitet. Ved å legge til OH - ioner vil drikkevannet bli alkalisk.

Oksygenrikt vann er ikke alkalisk vann. Det inneholder mer oksygen, men dette oksygen er flyktig oksygen. Det gir mer energi umiddelbart, og man kan føle seg mer energisk i øyeblikket, men det nøytraliserer ikke syrer i kroppen. Faktum er at det skaper mer syre i kroppen som må fjernes. Ifølge en lungespesialist, er den maksimale mengde oksygen oppløst i vann så liten i forhold til mengden av oksygen vi puster inn, at det ville være mer fordelaktig om vi lærte å puste riktig.

Det er mange typer flaskevann som selges og det sies at det gir mer energi av så mange grunner. Husk at mer energi betyr mer syrlig avfall.

Alkalisk vann har ingen ernæringsmessig verdi for å gi deg energi og heller ikke noen medisinsk verdi for å kurere sykdom. Alt den gjør er å nøytralisere syre i kroppen og dermed fremme bedre blodsirkulasjon, og bedre blodsirkulasjon hjelper kroppen til å helbrede seg selv. Menneskekroppen er en fantastisk overlevelsesmaskin som vet hvordan å helbrede seg selv. Med alkalisk vann blir blodsirkulasjonen forbedret uten bruk av blodfortynnende.

Sang Whang


 
Fra den tid vi er i vår mors skjød til den tid vi dør, våre liv går gjennom en konstant balansegang mellom syre og base. Syre fører til smerte og sykdom og eventuell død, base fører til helse og lang levetid. Selv med sundt kosthold og mosjon, vinner vanligvis syre. Vi trenger ekstern hjelp av base for å oppveie ubalansen av overflødig syre. Den beste base hjelper er alkalisk vann. - Sang Whang
Hvordan opprettholde god helse?
 Hvordan opprettholde en god helse? Denne 1 times video er fullpakket med verdifull informasjon. Den dekker en forsknings innstilling til forståelse og måten å opprettholde en god helse på et lett-å-forstå språk. Mange helserelaterte emner er forklart,og temaer som til nå var vanskelig å fatte er også forklart.
5  OM DAGEN! ....... ( Har du problemer med å drikke fem glass om dagen, kan du ta Alka Tabs sammen med Alka Drops. 2 eller 3 glass vann med Alka Drops hver dag kombinert med 2 eller 3 Alka Tabs tabletter er en utmerket kombinasjon for å alkalisere kroppen din ). Å drikke alkalisk vann er en meget effektiv og sikker måte å få kroppen og blodet, renset på nytt. Gjennom denne fremgangsmåten, vil blodtrykket komme ned igjen strukturelt, på kroppens egen måte. Siden alkalisk vann er så gunstig, kan enhver intelligent person gjenkjenne de skadelige effektene av svært syreholdige leskedrikker, særlig de med fosforsyre.