Vann Ioniser og AlkaLife®

I vann fra kranen er det alkaliske mineraler og syre mineraler; alkaliske mineraler er positivt ladet og syre mineraler er negativt ladet. En vann ioniser forvandler regulært vann fra kranen til alkalisk vann og syre vann ved elektriske separasjons muligheter.

I en ioniser er det to kamre med motsatte polaritets elektroder. Alkaliske mineraler i det positive elektrode kammeret, går inn i kammeret med negative elektroder,den positive elektroden frastøter positive ladninger og den negative elektroden tiltrekker positiv ladninger. Når disse positive ladet alkaliske mineralene går inn i det negative elektrode kammeret, slutter de seg til hydroksyl ioner ( OH-) i H2O ) fjerner hydrogenioner
(H+).Disse ionene reiser da til den negative elektroden og gir opp deres positive ladning og blir elektrisk nøytral hydrogenmolekyl (H2).

Den motsatte prosessen finner sted med syre mineraler. Syre mineraler går inn i det positive elektrode kammer og slutter seg til hydrogenioner
(H+) i H2O, fjerner hydroksyl ioner (OH-).Disse hydroksyl ionene reiser da til den positive elektroden, tapper negativ ladning og blir til vann
(H2O) og oksygen (O2).I ioniseren oksygen gass er utløst fra kammeret med syre vann og hydrogen gass er utløst fra kammeret med alkalisk vann. Begge kamre forblir elektrisk nøytral.

Alkalisk vann som er laget av en vann ioniser er relativt fri for syre og er avhengig av alkalisk mineral innhold fra vannkranen og innstillingen på ioniseren, da kan pH verdien i alkalisk vann bli fra 8,5 til 10,5. De hoved alkaliske mineralene i vannet fra kranen er kalsium og litt magnesium.

AlkaLife® er et varemerke registrert alkalisk konsentrat som er utformet for å endre vanlig drikkevann til et sterkt alkalisk vann med en høy pH verdi som er lik det alkaliske vann som er laget av et vann ioniser. AlkaLife® fjerner ikke syre mineraler i det originale drikkvann,det tilføyer mer alkalisk mineral hydroksider for å øke pH verdien av vannet. Men, så lenge begge typer alkalisk vann har den samme pH verdien, antallet hydroksyl ioner
(OH-) i dem er det samme. Disse hydroksyl ionene vil lete etter det samme antallet syre radikaler, hydrogen ioner (H+),i kroppen for å redusere kroppens syre tilstand.

Ingrediensene som er patentert i AlkaLife® er kalium hydroksid ( KOH = K+ + OH- ) og en mindre mengde av natrium hydroksid
( NaOH = Na+ + OH-) i det rette forhold for ikke å forstyrre forholdet av kalium og natrium mineraler i den menneskelige kropp. Som angitt, er de hoved alkaliske mineral ingrediensene kalium og natrium. I den måleenhet rekkefølgen av ionutveksling av de fire alkaliske mineralene i vann er kalium det sterkeste, neste er natrium, så kalsium, og den siste er magnesium. Sterkere mineraler kan erstatte svakere mineraler, men ikke omvendt.

For eksempel sulfur i maten skaper sulfur syre i maten. Siden sulfur syre er farlig for den menneskelige kropp, tar kroppen kalsium fra skjelettet og kombinerer det med sulfur syre til å forme sulfat, et svakere syre salt som ikke oppløser godt. Kalsium eller magnesium kan ikke fjerne kalsium fra sulfat, men kalium eller natrium kan, og på denne måten føre kalsium tilbake til skjelettet. Sulfur syre kombinert med kalium eller natrium er mer oppløselig for nyrene å bearbeide og fjerne.

Kalium og natrium er bedre enn kalsium og magnesium til å redusere sulfat, urate, fosfat, og andre syre salter. Webster definerer uric syre som
" en hvit fargeløs krystal substans som finnes i urin, det er et produkt av nuklein metabolisme. Det er nesten uoppløselig i vann og alkohol men oppløselig i løsninger av alkalisk salt ". Her også vil kalium virke bedre enn kalsium. Mange folk rapporterer en lettelse fra podagra ( som er forårsaket av uric syre ) etter å drikke alkalisk vann. Min observasjon viser at folk som drikker alkalisk vann som er laget av AlkaLife blir snarere bedre av podagra.

Personlig tilfører jeg AlkaLife dråper til alkalisk vann som er laget av en ioniser til å dra fordelene av syrefri alkalisk vann og sterke alkaliske mineraler slik som kalium og natrium.

Sang Whang


Oksygenrikt vann er ikke alkalisk vann.
Det inneholder mer oksygen, men dette oksygen er flyktig oksygen. Det gir mer energi umiddelbart, og man kan føle seg mer energisk i øyeblikket, men det nøytraliserer ikke syrer i kroppen. Faktum er at det skaper mer syre i kroppen som må fjernes. Ifølge en lungespesialist, er den maksimale mengde oksygen oppløst i vann så liten i forhold til mengden av oksygen vi puster inn, at det ville være mer fordelaktig om vi lærte å puste riktig.

Det er meget viktig å ha en god forståelse av vann og å drikke den riktige type vann. Vann,ikke bare opprettholder liv,men også
beskytter det. -Sang Whang