Vann og liv

Vann opprettholder alle former for liv, også menneskelig liv.Den Kinesiske karakteristikk «sjøen» består av tre deler,nemlig vann, mann og mor.Med andre ord er sjøen moren til menneskeheten.Skjønt vi er omringet av vann, er det en av de mest mystiske substansene på denne planeten.Vitenskapsmenn oppdager enda flere forbausende fakta om vann.

De fleste substansene er lettest i gass form, så tyngre i den flytende form og tyngst i fast form.Men vann er lettere i dets faste form enn i dets flytende form,det er derfor is flyter i vann.Hvis ikke vann hadde denne mystiske egenskap,innsjøer og dammer ville fryse fra bunnen og opp i kulden om vinteren, og drepe alt levende som fantes der. En kan verdsette Skaperens store visdom i bevaring av liv.Vann,ikke bare opprettholder liv,men også beskytter det.

Mer enn 70 % av vår kroppsvekt er vann;det vil si ca 38 liter vann for en person på 55 kilo. Det er meget viktig å ha en god forståelse av vann og å drikke den riktige type vann.Vann er et sterkt løsningsmiddel; og bærer med seg mange usynlige ingredienser: mineraler, oksygen, næring, avfallprodukter, forurensere osv. Sjøvann er salt fordi,gjennom mangfoldige år,de oppløste mineraler og salt fra fjellene bar dem med strømmene ned til havet.Innenfor den menneskelige kropp, blodet (som er 90 % vann ) sirkulerer gjennom hele kroppen og fordeler næring og oksygen,det samler avfall og karbon dioksider og leverer dem til organene som fjerner dem. Hvis ikke vann var et sterkt løsningsmiddel,kunne det ikke gjennomføre disse funksjonene.

Et vannmolekyl er H2O; det er to hydrogen atomer og ett oksygen atom forenet sammen. Formen av et vannmolekyl er som et Mickey Mus ansikt; hodet er oksygen og de to ørene er hydrogen1). Siden oksygen er elektrisk negativ og hydrogen er positiv,vannmolekylet er elektrisk polarisert.Av den grunn kan ikke et vannmolekyl eksistere uavhengig; det må knyttes med andre vannmolekyler til å forme en fem eller sekskantet struktur som kalles en vannklynge2). I lavere temperaturer,de fleste strukturer er heksagonal;derfor er snøflakene heksagonale.

I destillert vann ved romtemperatur er en ut av 10 millioner (1 i 107) vannmolekyler ionisert. Når et vannmolekyl er ionisert,er det splittet inn i hydrogen ioner H+ og hydroksyl ioner OH. Nøytralt vann betyr at tallet hydrogen ioner er lik tallet på hydroksyl ioner i en beholder. Antallet er 10-7 ganger det hele antallet vannmolekyler i den beholderen (dette tall vil vi kalle N). Vi forkorter dette ved å si at vannet har en pH verdi av 72).

Syre vann har et større antall hydrogen ioner enn vann med hydroksyl ioner. For eksempel er antallet hydrogen ioner i syre vann, med en pH verdi av 4, 10-4 ganger N, og det av hydroksyl ioner er 10-10 ganger N. Naturens lov er slik at eksponentene må svare til 14 ( 4 +10 ). Antallet hydrogen ioner i alkalisk vann, med en pH verdi på 9, er 10-9 ganger N, og det av hydroksyl ioner er 10-5 ganger N. Merk dette ! At 10-5 er større enn 10-9 ved 10.000 ganger, og igjen 5 + 9 er 14. Fordi eksponentene må svare til 14, er pH verdien av 7 betraktet nøytral. Da verdien av pOH er 14 minus verdien av pH,vi måler det ikke eller nevner dets verdi; det blir kjent først når pH verdien er kjent. Av den grunn finnes det bare pH målere og ingen pOH måle instrumenter3).

3). Siden alkaline vann har mer OH-s enn H+s, er det mer oksygen atomer i det enn i nøytralt vann; det er derfor alkaline vann av og til er kalt oksygen rikt vann. På samme måte er syre vann oksygen fattig vann. Et lite,men interessant faktum er at det er ca.1025 H2O molekyler i ca. 3 ml.Vann. Hvis vannet har en pH verdi av 10, er det ca. 1021 hydroksyl ioner (OH-) og ca. 1015 hydrogen ioner (H +). Antallet hydrogen ioner er en milliondel av hydroksyl ioner,som er ubetydelig.

Det er denne rikelige mengden hydroksyl ioner som nøytraliserer de syre hydrogen ionene i kroppen og reduserer de akkumulerte syre avfallene, og dette reverserer aldringsprosessen.

1) Emiliani, Cesare - The Scientific Companion, John Wiley & Sons, 1988
2) Aihara, Herman - Acid & Alkaline, George Ohwawa Macrobiotic Foundation, Oroville, CA, 1986
3) Whang, Sang - Reverse Aging, JSP Publishing, Miami, FL 1990

Sang Whang 
Fra den tid vi er i vår mors skjød til den tid vi dør, våre liv går gjennom en konstant balansegang mellom syre og base. Syre fører til smerte og sykdom og eventuell død, base fører til helse og lang levetid. Selv med sundt kosthold og mosjon, vinner vanligvis syre. Vi trenger ekstern hjelp av base for å oppveie ubalansen av overflødig syre. Den beste base hjelper er alkalisk vann. - Sang Whang
Hvordan opprettholde god helse?
 Hvordan opprettholde en god helse? Denne 1 times video er fullpakket med verdifull informasjon. Den dekker en forsknings innstilling til forståelse og måten å opprettholde en god helse på et lett-å-forstå språk. Mange helserelaterte emner er forklart,og temaer som til nå var vanskelig å fatte er også forklart.
5  OM DAGEN! ....... ( Har du problemer med å drikke fem glass om dagen, kan du ta Alka Tabs sammen med Alka Drops. 2 eller 3 glass vann med Alka Drops hver dag kombinert med 2 eller 3 Alka Tabs tabletter er en utmerket kombinasjon for å alkalisere kroppen din ). Å drikke alkalisk vann er en meget effektiv og sikker måte å få kroppen og blodet, renset på nytt. Gjennom denne fremgangsmåten, vil blodtrykket komme ned igjen strukturelt, på kroppens egen måte. Siden alkalisk vann er så gunstig, kan enhver intelligent person gjenkjenne de skadelige effektene av svært syreholdige leskedrikker, særlig de med fosforsyre.