Vrangforestillingen om " de frie radikaler " teori

" Frie radikaler " og " antioksidanter " er de seneste slagord i helse industrien. De påstår at noen matprodukter er oksidant og skaper frie radikaler og at disse frie radikaler overfører elektroner eller " huller " (dette er en halvleder terminologi for fraværet av elektronet) skadelige til de menneskelige cellene. For å forhindre dette fenomenet må vi spise antioksidant mat eller ta antioksidante vitaminer.

Teknisk sett gir ikke dette mening. Til å begynne med, helseindustrien misforstår den tekniske betydning av frie radikaler. Frie radikaler må ha enten positiv eller negativ polaritet. Hvis oksideringen av maten skaper frie radikaler, da må alle være av den samme polariteten. Ellers vil " frie " radikaler av motsatte polaritet pare seg med hverandre straks og da vil det ikke være noe " frie radikaler ".

Hvis de frie radikalene var alle av positiv polaritet, som det helse industrien antyder, alle de positive " hullene " ville gå til hudens overflate straks, fordi den menneskelige kroppen er en god leder. Husk, like ladninger frastøtter hverandre; og hudens overflate vil bli positivt ladet. Hvis dette var tilfellet, ville vi få strøm i oss uansett når vi tar en person i hånden.

Et eksempel på dette fenomenet erfarer vi fysisk når vi går på et teppebelagt gulv i et tørt klima og bygger opp positive ladninger i kroppen. Da når vi berører et dørhåndtak eller tar noen i hånden, får vi strøm i oss. Dette er fenomenet av frie radikaler. For å unngå smerten av dette sjokk, kan vi hold en metallnøkkel fast og berøre dørhåndtaket med nøkkelen. Vi vil da se gnister fra nøkkelen når det berører dørhåndtaket, dette betyr at alle ladningene er øyeblikkelig utladet. Dette er hvor godt en menneskelig kropp leder elektrisitet.

I den menneskelige kroppen er det et høyt ledningsnettverk som går gjennom hele kroppen, i tillegg til nervene, blodkarene, og lymfenettverket. Når frie radikaler, slik som negative ioner i atmosfæren, går inn i den menneskelige kroppen på en tilfeldig måte,drar de ikke igjennom kroppen tilfeldig. De går inn i og forlater kroppen gjennom dette høye ledningsnettverks slutt punkter. Elektrisk strøm reiser alltid gjennom der det er minimum motstanden dvs. den høye ledningssti. Vitenskapsmenn kan oppdage disse høye lednings sluttpunkt ved å bruke lednings oppmålings innretninger. Vi vet nå at disse høye lednings sluttpunktene svarer til akupunktur punktene som Kinesere måtte lære den harde vei gjennom århundrene.

I kroppen er funksjonen av dette høye ledningsnettverket akkurat som en lyn avleder. Lynavlederen åpner en sti for strømøkningen å dra gjennom slik at det ikke forstyrrer huset eller dets elektriske / telefonlednings fremføring. Hvis det ikke var for dette høye ledningsnettverket i kroppen, frie radikaler som går inn i kroppen ville reise tilfeldig og følgelig forstyrre nervenettverket, sabotering av den ordentlige strøm av hjernekommandoer. Gud har gitt dette beskyttende nettverket innenfor kroppen for oss å leve innenfor en atmosfære hvor det er mange frie radikaler som slår kroppen. Hvis det var noen såkalte frie radikaler som ble generert i kroppen, ville de straks bli avledet gjennom dette akupunkturnettverket.

Frie radikaler slik som negative ioner i atmosfæren er godt for oss. De stimulerer den høye ledningsevnen, som gir akupunktur behandling på et mikro nivå. Når vi bor i by områder, mangler vi negative ioner. Oppe i fjellene eller i nærheten av sjøen, det er en høyere konsentrasjon av negative ioner, som genererer følelser av velvære i oss, og folk lever lengre i disse områdene. Heldigvis for oss, kan vi kjøpe en negativ iongenerator til å generere negative ioner.

Hvis problemet virkelig var " Frie radikaler ", ville den enkle løsningen være å ha en negativ ion generator i et rom for å nøytralisere alle de frie radikaler og bli ferdig med det øyeblikkelig, og det vil ikke være noe behov for å ta såkalt antioksidanter. Det er sant at oksideringen skaper syre avfallprodukter, men oksidering gir også energi som er nødvendig for oss å leve. Antioksidant er derfor ikke løsningen. Løsningen er å fjerne de syre avfallsproduktene som oksideringen skaper. Noen matprodukter, vitaminer eller urter er nyttige for å bli kvitt syre avfallprodukter eller til å omforme disse avfallproduktene til en sikrere form. Kanskje er disse produktene som er feilaktig kalt " antioksidantmidler ".

Syre avfall har hydrogenion ( H+) radikaler men de er ikke frie, de er alltid paret med organisk eller uorganisk syre elementer og ikke med hydroksyl (OH-) ioner, slik skaper de et syrlig miljø. For å redusere disse H+ ioner, trenger vi OH- ioner. For dette er alkalisk vann det beste botemiddelet. Ved å kalle syre avfallprodukter som resulterer fra oksidering " frie radikaler ", forvirrer vi saken, og kan derfor ikke komme opp med den rette løsningen. Når vi virkelig forstår problemet, er en løsning lett å finne.

Hvis vi erstatter " frie radikaler " med " syre avfall " og " antioksidanter " med " alkaliske substanser som fjerner syreavfall ", alle de publiserte artiklene på " frie radikaler " gir mer vitenskapelig mening. Vi blir gammel på grunn av vår " avfallvanskjøtsel ". Forståelse av dette faktum at avfallprodukter er syre, og ikke frie radikaler, er vi på den riktige stien for å finne løsningen til antialdring, eller " Reversere Aldring "

Sang Whang


Oksygenrikt vann er ikke alkalisk vann.
Det inneholder mer oksygen, men dette oksygen er flyktig oksygen. Det gir mer energi umiddelbart, og man kan føle seg mer energisk i øyeblikket, men det nøytraliserer ikke syrer i kroppen. Faktum er at det skaper mer syre i kroppen som må fjernes. Ifølge en lungespesialist, er den maksimale mengde oksygen oppløst i vann så liten i forhold til mengden av oksygen vi puster inn, at det ville være mer fordelaktig om vi lærte å puste riktig.

Det er meget viktig å ha en god forståelse av vann og å drikke den riktige type vann. Vann,ikke bare opprettholder liv,men også
beskytter det. -Sang Whang