Energi,vibrasjon og gjenlydende frekvens


Helt siden det Store Knallet, ( Big Bang ) vibrerte alt i universet. Alle materier, atomer, molekyler og alle typer substanser vibrerer når energi er anvendt. Vi kan ikke se energi men vi kan se virkningene av energien ved å observere forskjellige typer vibrasjoner. Gjennom disse vibrasjonene, energi er overført fra en substans til en annen.

På absolutt null temperatur (- 273.15 0 C eller - 459.670 F), alle materier slutter å vibrere. Når temperaturen øker, vibrerer de. Hastigheten og frekvensen av vibrasjonen er avhengig av substansen: molekylær vekt, molekylær struktur, størrelsen på mekanisk struktur osv. Når du slår en stemmegaffel, vibrerer det med et spesielt kast som er dets egen gjenlydende frekvens. Den slående energien er overført til en støttetone, skjønt den slående energien vibrerer ikke på den frekvensen. Den slående energien er en impulsenergi som inneholder et stort utvalg av frekvenser, hver med en meget liten mengde av energi. Stemmegaffelen forvandler hele den slående energien til en enkel tone med vibrasjon.

Når vi passerer 60 Hz ( omdreininger pr. sekund ) elektrisk strøm gjennom en substans, tungsten ( et stålgrå kompakt metallisk element med et veldig høyt smeltenivå ) forvandler energien inn i en meget høy frekvensvibrasjon, nemlig det synlige lys frekvens. Den gjenlydende frekvensen av tungsten er det synlige lys frekvens. Det er slik den elektriske lyspæren fungerer. De naturlige gjenlydende frekvensene av vannmolekyler og organiske substanser er innenfor den fjern-infrarøde ( FIR ) bølgefrekvenser ( bølgelengder av 5 til 15 mikroner ) derfor, vann og organiske substanser absorberer energi lett fra denne utstrålte FIR bølge. Da det er deres gjenlydende frekvens, vibrerer de kraftig på den frekvensen og blir radiatoren for frekvensen i tillegg til dets mottaker.

Det er mer vann inne i vår kropp enn på hudoverflaten; derfor, FIR bølger trenger dypt gjennom kroppen ( 2 til 4 tommer ). Hvis organiske substanser blir varmet opp av nær-infrarød ( NIR ) bølger ( bølgelengde av 0,76 til 5 mikroner ) blir overflaten varmere enn det indre, og det indre blir varmet opp ved hjelp kontakt med overflaten.

Vi forbrenner næringsstoffer for å holde kroppstemperaturn varm. Kroppstemperaturen er høyere enn omgivelsene; derfor, utstråler vi varme fra oss. Når vi sover med en annen person, mottar vi og sender FIR energi fra og til hverandre, slik at kroppen forbrenner færre næringsstoffer for å holde kroppstemperaturen. Når vi forbrenner færre næringsstoffer, betyr det at vi lager færre avfallprodukter.

Mineraloksider slik som silisiumoksid ( Si02 ), alumina (Al2O3) kan forvandle hvilken som helst normal energi til FIR bølger på en høyst effektiv måte slik at i værelsestemperatur, energien i omgivelsene blir forvandlet til FIR bølge energi. De fleste av oss har sett en aluminiumplate som smelter is like foran våre øyne. Denne platen er laget av FIR gjenlydende frekvensstoff som forandrer energien i omgivelsene til FIR energi, som igjen, gjenlyder vannmolekyler i isen så den smelter.

Hvis en metallisk eller keramisk overflate blir belagt med denne typen FIR utstrålende materiale og overflaten blir varmet opp av en konvensjonell oppvarmingsmetode slik som olje eller elektrisitet, overflaten vil generere sterke FIR bølger. Hvis denne typen varmeapparat er brukt i en stor hall slik som en basketballstadion, vil luften i temperaturen ikke være høy men folk innenfor vil føle seg varm. Om vinteren legger vi merker til at luften kan være kaldt utenfor, men vi føler oss varm under sollys. Det er det samme prinsippet. Siden vi ikke må varme luften innenfor stadionet, sparer vi energi. Ikke bare det, det er ikke nødvendig å skru varmeapparatene på timevis før spillet.

Hver type bakteri og virus har dets unike molekylære formel; det betyr at de har forskjellige gjenlydende frekvenser. Organiske substanser kan ha mer enn en gjenlydende frekvens. Summen av disse frekvensene former en enestående blandingsfrekvens. Anta person A har XYZ bakterier i kroppen. Hvis en doktor, med prøver av XYZ bakterier, bruker en måleinnretning som plukker opp en sammensatt frekvens av prøvene, og forsterker det signalet og lar det passerer gjennom personen A, XYZ bakterier i A vil gjenlyde og få ham til å føle seg verre. Kroppen hans kryper sammen og innskrenker gjennomgangen av signalet. På denne måten kan en doktor finne ut hva som forårsaker ubehag uten skjermbildefotografi elle blodprøve. En doktor kan også finne ut alle de substansene personen A er allergisk til uten langtrukne og vonde prøver.

De mer avanserte studiene blir tatt hvor blandete frekvenser av XYZ bakterier er gitt til personen A i en slik størrelse at alle XYZ bakterier i A ville vibrere veldig kraftig.

Lyder det som vitenskapfiksjon. Slikt prøveutstyr som gjør dette er allerede på markedet. Leger kan bruke det til å finne ut hvilken homeopatisk medisin er bedre for en spesiell person. Den medisinske industrien går mot drastiske forandringer i det 21 århundret hvis medisinske selskaper som FDA og AMA ikke forstyrrer.

Sang Whang


Oksygenrikt vann er ikke alkalisk vann.
Det inneholder mer oksygen, men dette oksygen er flyktig oksygen. Det gir mer energi umiddelbart, og man kan føle seg mer energisk i øyeblikket, men det nøytraliserer ikke syrer i kroppen. Faktum er at det skaper mer syre i kroppen som må fjernes. Ifølge en lungespesialist, er den maksimale mengde oksygen oppløst i vann så liten i forhold til mengden av oksygen vi puster inn, at det ville være mer fordelaktig om vi lærte å puste riktig.

Det er meget viktig å ha en god forståelse av vann og å drikke den riktige type vann. Vann,ikke bare opprettholder liv,men også
beskytter det. -Sang Whang