Nyrestein, et symptom på forsuring i kroppen!


Nyrestein er et symptom på en over-forsuring i kroppen. Steinene består av fosforsyrer og urinsyre, i kombinasjon med kalsium og / eller magnesium (såkalte "sure salter").

De dannes i nyrene fordi miljøet er for surt (opphopning av urinsyre og fosforsyrer). De toksiske fosfor og urin syrer er omdannet til fast form og binder seg med kalsium og magnesium for å redusere deres umiddelbare skadelige virkning på nyrene.

På grunn av de problemer forårsaket av altfor høy urinsyre, nyrestein utvikler seg ofte i kombinasjon med podagra. Noen mennesker tror at nyrestein utvikles fordi de har for mye kalsium i kroppen. Dette er ikke sant. Det beste bevis er at kalsium steiner oppløses i en sur løsning, mens nyrestein ikke.

En effektiv måte for å oppløse nyrestein i kroppen er å øke pH i urinen (slik at den blir mer basisk). Du kan øke urinens pH ved å tilsette den alkaliske buffer, bikarbonat, til blodet.

Knusing av nyrestein behandler bare symptomene. Så lenge surgjøring av kroppen selv ikke er håndtert, er det en sjanse for at nyrestein blir dannet igjen.