Hvordan virker alkalisk vann for å forlenge livet


Alkalisk vann og magesyre.

Vi vet alle at vi blir gamle og syke på grunn av overflødig syre opphopning i kroppen, og at alkalisk vann nøytraliserer syre, og derfor å drikke alkalisk vann er fornuftig. Men vet vi hvordan alkalisk vann virker i kroppen ' Noen leger sier at vår magesyre vil drepe alkaliteten, å drikke alkalisk vann er derfor ubrukelig. Hvordan svarer vi på det,' Har du tenkt på det? '

Dette er det som skjer i magen.

Magen opprettholder sin pH rundt 4,0. Når vi drikker høy pH alkalisk vann, går pH'en i vannet ned, men magens pH går opp som et resultat. Hvor høyt det går opp er en funksjon beroende på mengden av pH'en i det alkaliske vann vi drikker. Når magens pH stiger over 4,5, vil magesekken produsere mer hydrochloric syre, for å bringe pH'en i magen ned igjen under 4,0.

Hvordan magen produserer hydrochloric syre er ikke godt kjent for leger, unntatt patologer. Den kjemiske formel av hydrochloric syre produksjon er:

H2O + CO2 + NaCl = HCl + NaHCO3

Vann, karbondioksyd og natriumklorid (bordsalt) produserer hydrochloric syre og natrium bikarbonat. Hydrochloric syre går ned i magen,og natrium bikarbonat går inn i blodet.

[ Merk:
Et interessant faktum er at formelen ovenfor ser enkel ut, men ingen vitenskapsmann i et laboratorium kan produsere hydrochloric syre og natriumbikarbonat fra vann og karbondioksid og salt. Kun levende celler kan gjøre det. I laboratoriet, er det motsatte enkelt: tilsette hydrochloric syre til natriumbikarbonat vil umiddelbart produsere vann, karbondioksid og salt.]

Natriumbikarbonat er en alkalisk buffer i blodet vårt. I blodet, er det alkaliske buffer og syre buffer som konstant overvåker blodets pH for å opprettholde en konstant pH i blodet av 7,365. Når blodet blir for alkalisk, arbeider syre bufferen for å bringe pH'en ned, og når blodet blir for syrlig, arbeider den alkaliske buffer for å heve pH'en.

Alkaliske buffer er bikarbonat (HCO3-) parret med alkaliske mineraler. Eksempler på dem er natriumbikarbonat (NaHCO3), kaliumbikarbonat (KHCO 3), kalsium-bikarbonat (Ca (HCO3) 2) og magnesium bikarbonat (Mg (HCO3) 2). Syre buffer er hovedsakelig karbonsyre (H2CO3), en vann og karbondioksid kombinasjon. Karbohydrat helt brent blir til karbondioksid (CO2) og vann (H2O), og derfor er det ingen mangel på syre buffer.


 DISCOVERY BY DR. LYNDA FRASSETTO

I 1996 Dr. Lynda Frassetto ved University of California, San Francisco, oppdaget at når vi blir eldre, rundt 45 år, mister vi den alkaliske buffer bikarbonater i blodet vårt. I en alder av 90, mister vi 18% bikarbonater i blodet vårt.

Figur 2, diagram B av

Journal of Gerontology: Biological Sciences, 1996, vol. 51A. Nr. 1, B91-B99

Av Dr. Lynda Frassetto av University of California, San Francisco

Stiplet linje lagt til av Sang Whang

Utilstrekkelig mengde bikarbonater i blodet vårt reduserer vår evne til å administrere (nøytralisere og dumpe) syren kroppen produserer. Dette er årsaken til aldring. 45 år er den gjennomsnittlige alderen når mennesker begynner å vise symptomer på diabetes, høyt blodtrykk, osteoporose og mange andre voksne progressive sykdommer. Og siden vi ikke kan styre syre, samler vi syre avfall i kroppen. Disse avfall viser seg som kolesterol, fettsyrer, urinsyre, urat, sulfat, fosfat, nyrestein, osv.

HVA ER DEN VIKTIGSTE EGENSKAP I ALKALISK VANN '

Det er mange egenskaper i alkalisk vann, som overflatespenning, vannets struktur, molekylær størrelse, oksygen reduksjonspotensial, pH, som alkaliske mineraler blir brukt til å opprettholde pH-verdien, osv. Imidlertid, med unntak av vannets pH-verdi , ingenting annet hjelper blodet å få bikarbonater. Også alle de andre egenskapene endres når vannet kommer i magesekken og samhandler med magesyre. Selv pH verdi endringer i magen. Imidlertid fører endringen av pH-verdien i magen til å produsere hydrochloric syre som går inn i magen, og bikarbonater går inn i blodet. Den viktigste funksjon av alkalisk vann er å øke bikarbonater i blodet fordi vi mister bikarbonater som vi eldes.
Når vi sier at vi alkaliserer kroppen, mener vi ikke nødvendigvis å øke pH i spyttet eller i urin, det betyr å øke bikarbonater i blodet vårt. Blodets pH endres ikke, men muligheten til at blodet nøytraliserer syre i kroppen øker.

I januar / februar 2003 utgaven av American Industrial Hygiene Association Journal publiserte Dr. Gospodinka R. Pradova resultatet av et 10-årig studie av industriell forurensning i Bulgaria. Studie sammenligner to grupper mennesker i en plast fabrikk: en gruppe arbeidet i et anlegg med kjemisk forurensning, den andre i den ikke forurenset kontormiljø i samme selskap. Konklusjonen viser at folk som bor / jobber i et forurenset miljø har mindre mengde bikarbonater i blodet enn folk som arbeider i et rent miljø.

Vi lever i en verden som ble endret fra et jordbrukslandskap til et industrielt miljø, som produserer mer forurensning. Vår stressende livsstiler skaper mere syre, som får oss til å bruke opp flere bikarbonater. Noen matvarer er mer syrlig enn andre, spesielt, høy protein kjøttprodukter og svært kullsyreaktig brus. Dette er grunnene til at vi mister bikarbonater i blodet når vi eldes.

Det medisinske samfunnet anser reduksjon av bikarbonater i blodet som et uunngåelig faktum av aldring. Jeg argumenterer for at reduksjon av bikarbonater i blodet er årsaken til aldring og sykdommer, ikke et resultat av aldring. Så lenge vi klarer å fornye bikarbonater i blodet, eldes vi ikke!

Dette er den gode nyheten om alkalisk vann!

NÅR SKAL VI DRIKKE ALKALISK VANN

Siden bikarbonater går inn i blodbanen bare når magen produserer hydrochloric syre, er det viktig at vi drikker så høy pH-verdi alkalisk vann som mulig. Jeg anbefaler å drikke alkalisk vann på tom mage. På tom mage, kan magens pH verdi være høy, men volumet av hydrochloric syre i magen er liten, og derfor, å drikke høy pH (9,5 til 10) alkalisk vann vil heve magens pH relativt høy. Det kan føre til at magen produserer mer hydrochloric syre, slik at flere bikarbonater kan gå inn i blodbanen.

En annen mulighet er at alkalisk vann passerer umiddelbart inn i tarmen siden det ikke er fast føde i magen som skal bli fordøyd. Når det skjer, vil blodet absorbere alkalisk vann i blodbanen fra tarmen. Dersom alkaliske vann innføres direkte inn i blodet fra tarmen, vil syre buffer (karbonsyre, H2CO3) integrere med alkalisk vann for å bringe blodets pH ned og syre buffer vil bli til alkalisk buffer.

Ca(OH) 2 + 2(H2 CO3) = Ca++(HCO3-)2 + 2(H2O)


En økning av bikarbonater i blodet vil hindre aldring og utbruddet av voksne progressive sykdommer. Nå vet du den vitenskapelige mekanikken i hvordan alkalisk vann forlenger livet.

Ovennevnte eksempel er basert på kalsiumhydroksyd-rik alkalisk vann. Denne type vann er produsert med en vann ioniser fordi alkaliske mineraler i vann er hovedsakelig kalsium.

Alkalisk vann laget med AlkaLife ® inneholder kaliumhydroksyd og natrium-hydroksyd i et patentert forhold. Når kaliumhydroksyd eller natriumhydroksyd går inn i blodbanen, igjen syre buffer, karbonsyre (H2CO3) reagerer med dem og de blir bikarbonater og vann.

KOH + H2CO3 = KHCO 3 + H2O
NaOH + H2CO3 = NaHCO3 + H2O


BARE ALKALISK VANN!

Ulike typer kommersielt produsert vann hevder helsemessige fordeler: energi vann, Pi vann, snø smeltet vann, spesielt kildevann, magnetisk behandlet vann, oksygenrikt vann, sekskant strukturert vann, m.m.. Men, ingen av dem legger bikarbonater til blodet bortsett fra høy pH alkalisk vann. Når vi tenker på helse, tenker vi på kosthold og mosjon. Men ingen diett eller trening øker bikarbonater i blodet.

Noen mennesker hevder at vi kan spise bikarbonater (natron). Det vil være som å innta salt fordi magesyren vil bryte det ned til vann, karbondioksid og natriumsalt; ingen bikarbonater vil nå blodet. Og vi vet alle hva salt kan gjøre for menneskekroppen.

Bare alkalisk vann kan forlenge livet ditt!


Sang WhangEn riktig pH i kroppen er en av de mest kritiske faktorer for god helse. Under forbrenningen, blir sure sluttprodukter dannet kontinuerlig. Små svingninger i pH kan føre til dramatiske endringer i celle forbrenningen og forårsake forstyrrelser.
DET ER
ET VITENSKAPELIG FAKTUM
AT BASE NØYTRALISERER SYRE
Men hvis kroppen ikke lenger har riktig kapasitet til å produsere nok natrium bikarbonat å nøytralisere syre avfall, kommer følgende mekanisme i kraft; flytende syre avfall omdannes til fast syre som sådan lagres i kroppen. Oppbyggingen av størknet syre avfall eller slagg, som urinsyrekrystaller, kolesterol, fettsyrer m.m. (selveste forsuringen av kroppen) kan føre til en god del kroniske stoffskiftesykdommer.
BIKARBONATER
ER DEN PRIMÆRE SUBSTANS FOR LIV OG GRUNNLEGGENDE ELEMENT I ERNÆRINGEN.

NÅ HAR OGSÅ JEG ENDELIG FORSTÅTT DET!
DEN VIKTIGSTE FUNKSJON
AV ALKALISK VANN ER Å ØKE BIKARBONAT I BLODET.
Det er også mange andre egenskaper i alkalisk vann, som overflatespenning, vannets struktur, molekylær størrelse, oksygen reduksjonspotensial, pH, som alkaliske mineraler blir brukt til å opprettholde pH-verdien, osv.

Når vi tenker på helse, tenker vi på kosthold og mosjon, som ikke øker bikarbonater i blodet. Kosttilskudd, rå mat, vitaminer, urter, antioksidanter, avgiftning, massasje, akupunktur, magnetiske enheter, oksygenrikt vann, Pi vann, etc. synes å hjelpe noen mennesker en stund, men de treffer ikke blink når det gjelder å øke bikarbonater i blodet. Kosthold og mosjon samt rynke fjerning kan opprettholde et ungdommelig utseende, men utseendet kan bedra. Blodet i kroppen fortsetter å eldes så lenge bikarbonater i blodet er avtagende.

Det er ikke vanskelig å forstå at vår vestlige livsstil (usunt kosthold med mye salt og sukker, stress, osv..) tærer mye fra våre bikarbonat buffere.

Bikarbonat tettheten i mennesket forblir nokså konstant frem til fylte 45 år, og da gradvis avtar ca.18% til den tiden man når 90 år. Generelt, voksne progressive sykdommer som diabetes og høyt blodtrykk begynner å vises i en alder av 45 år og oppover og gradvis forverres jo nærmere en kommer de 90 år og oppover..

Det er reduksjon av bikarbonater i blodet som påvirker blodstrømmen og gjør det vanskelig å håndtere den kontinuerlige strøm av syre, noe som gjør det vanskelig å fjerne syre avfall fra kroppen og derved utvikles mange syre induserte progressive sykdommer som:
Blodpropp, syre oppstøtt, hjertesykdom, osteoporose, gikt, diabetes, høyt blodtrykk, nyresykdom, kreft, slag, osv.
Alzheimers sykdom er ikke noe annet enn en langsom forsuring av hjernen.

Alle disse sykdommene er forårsaket av systemisk acidose, som betyr utilstrekkelig med bikarbonater i blodet.
 Med Alka drops og Alka tabs produkter kan du la kroppren produsere bikasbonat selv. Melkesyre og andre giftige avfall som akkumuleres i løpet av dine sportslige prestasjoner er dermed umiddelbart nøytralisert. Du trenger ikke lide av effektene av forsuring, du kan overleve din ytelse og gjenopprette den raskt etter din innsats.
VED Å DRIKKE ALKALISK VANN ØKES BIKARBONATER
I BLODET INDIREKTE GJENNOM MAGEN.
Det er et vitenskapelig faktum at base nøytraliserer syre. Japanerne har drukket alkalisk vann i over et halvt århundre, og de er den rase som lever lengst på jorden.