SYRE / BASE

 

Såpe gjør fettet oppløselig

og gjør det lettere å rengjøre  våre hender

fett er syre såpe er base

og de nøytraliserer hverandre

 

 

 

BASE 

NØYTRALISERER  SYRE

Det er to grunnleggende fakta

vi trenger å vite for å forstå menneskers helse og lang levetid

 

1) Som vi eldes bygges det opp syre avfall i kroppen vår. Syre kommer fra matvarer som vi spiser, noen matvarer produserer mere syre enn andre. Syre avfall dannes i cellene våre, som igjen brenner næringsstoffer for å gi energi til å leve. Kroppen prøver sitt beste for for å dumpe syre avfall gjennom urin, svette, og puste ut CO2. Desverre kan vi ikke kvitte oss 100 % med dette syreavfall. Gradvis samler vi disse restene et sted i kroppen vår. Dette er prosessen med aldring.

2) Syre koagulerer blodet. Det er en nødvendig egenskap i blodet for å stoppe blødning når vi har kuttet oss. På grunn av denne

livreddende egenskap tykkner blodet etter som vi eldes (eller ettersom vi akkumelerer mer syre) som forårsaker dårlig blodsirkulasjon. Dårlig blodsirkulasjon er den primære årsaken til voksnes progresive sykdommer.

 

Når vi forstår de overnevnte vitenskapelige fakta, løsningen for å opprettholde en god helse er å redusere syre i kroppen vår. 

 

Så hvordan kan vi redusere syre?

Diett: En reduksjon i inntak av mat tvinger kroppen til å bruke opp lagret fett.

Øvelse: Brenne mere kalorier og svette mere syre.

Fysisk fjerning: Fettsuging eller kirurgi.

Nøytralisering av syre: Drikke alkalisk vann for og oppløse syre for sikker tømming gjennom nyrene.

 

Kosthold og mosjon gjør arbeidet til en viss grad, men å være effektiv og langvarig, må vi oppfølge dette over lengere tid noe som ikke er så lett. Siden vi bygger opp syre gradvis må hele kroppen tilpasse seg endringene. Følgelig må vi derfor sakte redusere, og gi alle deler av kroppen tid til å vende seg til endringene. Det er risikabelt å fremskynne denne prosessen. Fettsuging eller kirurgi er ikke bare smertefullt og dyrt, men begge er også unaturlig. Disse metodene kan bare fjerne fettsyrer, men ikke andre dypt integrerte syrer som urinsyre, nyrestein, sulfat, osv.

 

Av de fire metodene for å redusere syre i kroppen vår: Å drikke alkalisk vann er den reneste, enkleste og mest effektive.

Alkalisk vann nøytraliserer syre og gjør den flytende med et trygt utslipp gjennom nyrene. Å brenne vekk syre med kosthold og mosjon er den harde måten, å smelte bort syre med alkalisk vann er den enkle måten. Alkalisk vann er ikke en raskt vekttap ordning. Ja, mange går ned i vekt, men veldig sakte og det kreves at man drikker vann jevnlig.     

ALDRING OG PROGRESIVE SYKDOMMER KOMMER AV EN FELLES ÅRSAK:

OPPHOPING AV SYRE AVFALL SOM IKKE HAR BLITT FJERNET

 

VED Å DRIKKE ALKALISK VANN HVER DAG

(slik at kroppens nøytraliserende base buffere er tilstrekkelig tilstede)

VIL KROPPEN OPPLØSE OG NØYTRALISERE

DET GIFTIGE ORGANISKE OG UORGANISKE

SYRE AVFALL

( Urinsyre, melkesyre, eddiksyre, kolesterol, karbonsyre, ammoniakk, fettsyre,

svovelsyre, saltsyre, fosforsyre)

FOR Å FJERNE DET PÅ EN TRYGG MÅTE

Forsuring en kontinuerlig prosess

som er uungåelig

Den sveitiske lege og teolog Paracelsus var den første person i vår vestlige kultur å oppgi deponering av syre avfall som den viktigste årsaken til alle sykdommer.

Ved å leve i en mer biologisk balanse, primitive mennesker forblir fri for kroniske metabolske forstyrrelser som for eks. diabetes, revmatisme, kreft og hjerte karsykdommer, mens i den vestlige livsstil tipper syre/base balansen til syre siden.

I tid, fører dette til tap av viktige basiske mineraler, innskudd av metabolske slagg (syre avfall) i bindevev og tap av immunitet.

 

Selv om du lever en sunn livsstil med et sunt (basisk) kosthold, er prosessen med forsuring uunngåelig.

I en ideell mat forbrenning vil 100% av organiske elementer (karbon, nitrogen, hyrogen og oksygen, som utgjør 97% av mat) bli forbrent, uten å etterlatte organisk avfall. Dessverre skjer dette aldri og disse organiske elementer blir ikke helt forbrent. Som et resultat blir organisk syre avfall igjen i kroppen.

 

Eksempler på organiske syre avfall er: Urinsyre, melkesyre, eddiksyre, kolesterol, karbonsyre, ammoniakk og fettsyre.

I tillegg til det organiske avfallet, inneholder mat mange andre urganiske biprodukter fra mineralene.

Syre avfall fra disse er for eksempel: Svovelsyre, saltsyre, fosforsyre.

Kroppen trenger å eliminere disse giftige syrer. Men først må de bli nøytralisert til mindre farlige stoffer, ellers ville de skade nyrene og andre organer.

De viktigste nøytraliserende stoffer produsert av kroppen er: Natrium bikarbonat, Kalium bikarbonat, Kalsium karbonat

Bikarbonater kan produseres av kroppen selv ved å drikke alkalisk vann.

Hvis disse stoffene er tilstrekkelig til stede i kroppen, nøytraliseres giftig organisk og uroganisk syre avfall uten noe problem.

Når et barn blir født inneholder kroppen et overskudd av alkaliske mineraler (basiske buffere).

Som babyer lukter vi fint, og vi har en nydelig myk hud. Innsiden av den lille kroppen er helt ren.

 

Men som vi eldes, kroppen akkumulerer stadig syrlig avfall som den ikke kan eliminere. Dette spesielt p.g.a. vår vestelige liivstil med sin industrielle matproduksjon, mye stress og giftige miljøfaktorer, noe flytende syre avfallet omdannes til fast syre og akkumuleres på forskjellige steder i kroppen.

 

Den vakre babys lukt og myke hud endres raskt til mindre attraktive lukter og til enn hud med rynker og ujevnheter.

 

Visste du at når noen er 50, nesten 50% av kroppens solide fysiske strukturer består av syre avfall? Denne andelen vil bare øke etter hvert som vi blir eldre! I kroniske plager, som f. eks revmatidke lidelser, gikt og høyt blodtrykk, som kan være forårsaket av syrlig avfall akkumulering, de fleste tradisjonelle behandlinger forsøker bare å behandle symptomene. Deretter, bivirkninger av disse behandlingene skifter problemet til en annen del av kroppen, noe som til slutt blir katastrofale.

Syre / Base og pH verdi

pH kommer fra det latinske Potentia hydrogenii, noe som betyr "aktivitet av hydrogen". Det er et mål for konsentrasjonen av hydrogen ioner tilstede i løsninger og indikerer hvor syrlig eller basisk noe er. Jo høyere konsentrasjonen av hydrogen ioner er, jo mer syre løsning. Løsninger med lavere mengder av hydrogen ioner er grunnleggende basisk (alkalisk).

 

Graden av Syre / Base er angitt på pH skala fra 1 - 14, hvor 1 står for veldig syrlig  og 14 for svært grunnleggende basisk. En pH på 7 er nøytral. Økningen av pH er logaritmisk som betyr at en pH på 6 er 10 ganger mer syre enn pH på 7. En pH på 5 er deretter, 100 ganger mer syre enn pH på 7.

 

En riktig pH i kroppen er en av de mest kritiske faktorer for god helse. Under forbrenningen, blir syrlige sluttprodukter dannet kontinuerlig. Små svingninger i pH kan føre til dramatiske endringer i celle forbrenningen og forårsake forstyrrelser.

 

Alle våre celler er badet i ekstra cellulær væske og akkurat som blodet er svakt alkalisk (pH  7,35 - 7,45). Grensene for pH verdier for blod og ekstra cellulær væske innen den grense der det fortsatt er mulig å leve, er mellom 6,8 og 7,8. pH verdier som er for lav (syre) fører raskere til livstruende situasjoner enn pH verdier som er for høy (basisk).

Dr. Berthold Kern oppdaget at en lavere pH verdi (syre) førte til en fortykkelse av blodet. Dersom sammensetningen av blod er tykkere må hjertet pumpe kraftigere for å få det til organene.

Lage slagg (fast syre avfall)

er et smart knep kroppen gjør

Tidligere har vi sett at for å nøytralisere syre avfall med sikte på å opprettholde en konstant pH i blodet, er den første forsvarsmekanismen i blodplasma dannet av alkaliske bikarbonat buffere, slik som natrium bikarbonat (NaHCO3) og kalium bikarbonat (KHCO3). I en kropp med tilstrekkelig bikarbonat buffere i blodet, uric syrer, kolesterol, melkesyre, osv. er nøytralisert uten problemer og utskilles via nyrene.

Problemer oppstår når bikarbonat buffere i blodet ikke er tilstrekkelig til stede. Kroppen skifter deretter til en annen mekanisme. Den konverterer flytende syre avfall i blodet til fast syre. Fast syre avfall (slagg) påvirker ikke lenger pH verdien i blodet.  ET SMART KNEP AV KROPPEN !

Men i tid, er etableringen av disse slagg faktisk årsaken til andre problemer. Urinsyre i fast form (urinsyrekrystaller) kan lagres i leddene, og kolesterol i fast form akkumuleres i de vaskulære veggene og blod kan tykne. NB! SE NESTE SIDE UNDER: NATRIUM BIKARBONAT

Eventuelle symtomer

forårsaket av latent forsuring

 

1 Grad: Symtomer i de tidligere stadier

(avhengig predisposisjon)

Søvnforstyrrelser  Forstoppelse

Halsbrann  Belegg på tungen

Karies  Mottagelighet for infeksjon

Hårtap  Hudproblemer

Muskelkramper  Tap av Libido

Depresjon  Allergier

 

2 Grad: Symtomer i avanserte stadier

(avhengig predisposisjon)

Høy kolesterol  Høyt blodtrykk

Diabetes  Nyrestein  Hjerteinfarkt 

Revmatisme  Magesår 

Beinskjørhet  Fibromyalgi

Astma  Høysnue  Kreft

Årsaker til akselert forsuring!

Vår vestlige livsstil, personlige helsetilstand og livsmiljø bidrar til forsurings prosessen.

Stress og Medisinering er bare 2 av flere årsaker som gjør stor etterspørsel på våre bikarbonat buffere.

Andre faktorer:

Dårlig (syre-forming ) mat   Overdreven bruk av alkohol og sukker   Stress   Medisinering   Miljøvirkninger   Redusert lever, nyre eller lungefunksjon  Lite mosjon   Røyking   Ekstrem diett   Overdreven sports aktiviteter.

Betydningen av en god pH verdi

Vi kan også se på virkningen av enzymer i kroppen vår, viktigheten av en god pH verdi. Hele den fysiske forekomsten av levende organismer avhenger av virkningen av enzymer og deres handling, i sin tur, er avhengig av konsentrasjonen av hydrogen- ioner (dvs. pH-verdien). Enzymer fungere bare optimalt ved en viss pH-verdi, og de reagerer meget følsomt på endringer i den. Enzymer er ansvarlig for alle aktiviteter i kroppen. Selv det ' å tenke' krever enzym aktivitet. Vanligvis er det to typer enzymer: fordøyelses enzymer og forbrennings enzymer.

 

De viktigste fordøyels enzymer er: protease, amylase, og lipase. De hjelper mage-tarmkanalen i nedbryting av proteiner, karbohydrater og fett, og skal de fungere skikkelig er de avhengige av god pH ledelse i mage-tarmkanalen. Mens magen har et svært syrlig miljø, tynntarmen, relativt sett, har et mer alkalisk miljø og tykktarmen et litt mer syrlig miljø. Forbrennings enzymer er ansvarlige for å struktere, reparere og omorganisere hver celle, hvert organ og alle vev.

Opptimale pH verdier

 

Blod 7,35 - 7,45 ( ideelt 7,41 )

Spytt 6,00 - 7,50

  Mage 1,35 - 4,00

   Urin 4,50 - 8,40

Tynntarmen 6,50 - 7,50

Tykktarmen  5,60 - 6,90

 

Når vi tenker på helse,

tenker vi på kosthold og mosjon. Men ingen diett eller trening øker bikarbonat i blodet.  

 

Flere og flere leger aksepterer nå det faktum at for mye syre er årsaken til sykdom og død. Tross alt, vitenskapelig bekreftet: kreftceller er syre mens friske celler er basisk (alkalisk). Det er et anerkjent behov for å redusere kroppens syre opphopning, men de prøver å løse dette problemet med alkalisk mat.

 

Som legfolk finner vi det svært vanskelig å bestemme hvilket diett program å følge. Ulike programmer foreslår motstridende strategier, ikke bare det, de som gir råd om spesielle dietter har ikke teknisk forståelse av hva som er i maten, heller vet de ikke om individuelle behov. Det er som om en blind leder en blind. Som et resultat mange mennesker utvikler ernærings messige mangel sykdommer, særlig blant de såkalte helsebevisste mennesker.

 

Mange eksperter er heller ikke enige i at sunn og naturlig mat faktisk reduserer syre i kroppen. Dietten kan fungere hvis programmet er tilpasset den enkelte, og at den enkelte er kontinuerlig, men et ubalansert kosthold kan resultere i næringsmangel. En diett høy i protein har sine problemer. Når protein er oksidert, blir det urinsyre og utvikler ammoniakk. Urinsyre er en giftig syre, og med mindre den er nøytralisert av alkaliske mineraler, kan være farlig. I fravær av tilstrekkelig alkaliske mineraler i kostholdet, kroppen blir frarøvet kalsium fra skjellettet for å endre urinsyrer i urates (en primær årsak til osteporose). Urinsyrer i leddene forårsaker gikt, urates i leddene forårsaker leddgikt. Gikt er svært smertefullt fordi urinsyre er giftig.

 

Noen mennesker velger diett for å gå ned i vekt, andre velger spesielle dietter for å redusere syre avfall i kroppen. Blant sistnevnte gruppe er vegetarianere og makro biotiske diett mennesker. I begynnelsen, synes disse dietter å fungere, men etter en lengre tid, begynner folks helse å svekkes på grunn av ernæringsmessige mangler. Men basert på deres erfaringer med helse forbedring i begynnelsen, flere mennesker tror de bør øke sine spesielle dietter. Dette er en ond sirkel. Desverre er det ingen medisin for nærings-mangel syndrom, alkalisk vann kan ikke hjelpe heller.

 

Spis et bredt utvalg av matvarer og la den inteligente kroppen velge de nødvendige næringsstoffer. Ikke prøv å bruke mat til å eliminere syre avfallsstoffer i kroppen, ellers vil vi ende opp med å skape flere syre avfallsstoffer. La alkalisk vann rense kroppen.