VANN

 

Mer enn 70 % av vår kroppsvekt er vann

Det er meget viktig å ha en god forståelse av vann og å drikke den

riktige type vann

 

Vann opprettholder og beskytter alle former for liv

Vann opprettholder alle former for liv, også menneskelig liv. Skjønt vi er omringet av vann, er det en av de mest mystiske substansene på denne planeten. Vitenskapsmenn oppdager enda flere forbausende fakta om vann.

De fleste substansene er lettest i gass form , så tyngre i den flytende form og tyngst i fast form. Men vann er lettere i dets faste form enn i dets flytende form, det er derfor is flyter i vann. Hvis ikke vann hadde denne mystiske egenskap, innsjøer ville fryse fra bunnen og opp i kulden om vinteren, og drepe alt levende som fantes der.

En kan verdsette Skaperens store visdom i bevaring av liv. Vann ikke bare opprettholder liv, men også beskytter det.                                                             

Mer enn 70% av vår kroppsvekt er vann, dvs. ca. 38 liter vannfor en  person på 55 kilo. Det er meget vikig å ha en

god forståelse av vann og å drikke den riktige type vann. Vann er et sterkt  løsningsmiddel, og bærer med seg mange usynligeingredienser:mineraler, oksygen, næring, avfallsprodukter,forurensere osv.

 

Innenfor den menneeskelige kropp, blodet (som er 90% vann) sirkulerer gjennom hele kroppen og fordeler næring

og oksygen, det samler avfall og karbonioksider og leverer dem til organene som fjerner dem. Hvis ikke vann var et sterkt løsningsmiddel kunne det ikke gjennomføre disse funksjonene.

 

 

Sjøvann er salt fordi gjennom mangfoldige år de oppløste minneraler og salt fra fjellene bar dem med strømmene ned til havet

  • 5 om dagen Mer enn 70% av vår kroppsvekt er vann, dvs. 38 liter vann for en person på 55 kg. Det er derfor meget viktig å ha en god forståelse av vann og å drikke den riktige type vann.

  • GOD HYDRERING !