I kombinasjon med trening

er alkalisk vann helt topp!

fordi det vil redusere eventuelle bivirkninger av melkesyre som da

blir nøytralisert.

 

 

 

 

Vann opprettholder

og beskytter alle former for liv

Vann opprettholder alle former for liv, også menneskelig liv. Skjønt vi er omringet av vann, er det en av de mest mystiske substansene på denne planeten. Vitenskapsmenn oppdager enda flere forbausende fakta om vann.

 

De fleste substansene er lettest i gass form, så tyngre i den flytende form og tyngst i fast form. Men vann er lettere i dets faste form enn i dets flytende form, det er derfor is flyter i vann. Hvis ikke vann hadde denne mystiske egenskap, innsjøer og dammer ville fryse fra bunnen og opp i kulden om vinteren, og drepe alt levende som fantes der. En kan verdsette Skaperens store visdom i bevaring av liv. Vann, ikke bare opprettholder liv, men også beskytter det.

Mer enn 70% av vår kroppsvekt er vann, dvs. ca. 38 liter vann for en  person på 55 kilo.

Det er meget vikig å ha en god forståelse av vann og å drikke den riktige type vann. Vann er et sterkt løsningsmiddel, og bærer med seg mange usynlige ingredienser:

mineraler, oksygen, næring, avfallsprodukter,forurensere osv.

 

Innenfor den menneeskelige kropp, blodet (som er 90% vann) sirkulerer gjennom hele kroppen

og fordeler næring og oksygen, det samler avfall og karbondioksider og leverer dem til organene som fjerner dem. Hvis ikke vann var et sterkt løsningsmiddel kunne det ikke gjennomføre disse funksjonene.

I kombinasjon med trening er alkalisk vann helt topp !

fordi det vil redusere eventuelle bivirkninger av melkesyre som da blir nøytralisert.

Sjøvann er salt

fordi gjennom mangfoldige år de oppløste mineraler og salt fra fjellene bar dem med strømmene ned til havet