Vann og ernæring

Det er meget viktig å ha en god forståelse av vann og å drikke den riktige type vann. 

Finn ut mer

Vann opprettholder alle former for liv

Vann opprettholder alle former for liv, også menneskelig liv. Den Kinesiske karakteristikk «sjøen» består av tre deler, nemlig vann, mann og mor
Med andre ord er sjøen moren til menneskeheten. Skjønt vi er omringet av vann, er det en av de mest mystiske substansene på denne planeten.
Vitenskapsmenn oppdager enda flere forbausende fakta om vann.

De fleste substansene er lettest i gass form, så tyngre i den flytende form og tyngst i fast form. Men vann er lettere i dets faste form enn i
dets flytende form, det er derfor is flyter i vann. Hvis ikke vann hadde denne mystiske egenskap,innsjøer og dammer ville fryse fra bunnen og
opp i kulden om vinteren, og drepe alt levende som fantes der. En kan verdsette Skaperens store visdom i bevaring av liv. Vann, ikke bare
opprettholder liv, men også beskytter det.

Mer enn 70 % av vår kroppsvekt er vann; det vil si ca 38 liter vann for en person på 55 kilo. Det er meget viktig å ha en god
forståelse av vann og å drikke den riktige type vann. Vann er et sterkt løsningsmiddel; og bærer med seg mange usynlige ingredienser:
mineraler, oksygen, næring, avfallprodukter, forurensere osv.

Sjøvann er salt fordi, gjennom mangfoldige år, de oppløste mineraler og salt fra fjellene bar dem med strømmene ned til havet.Innenfor den
menneskelige kropp, blodet (som er 90 % vann ) sirkulerer gjennom hele kroppen og fordeler næring og oksygen,det samler avfall og karbon
dioksider og leverer dem til organene som fjerner dem. Hvis ikke vann var et sterkt løsningsmiddel, kunne det ikke gjennomføre disse
funksjonene.