Vitenskap om helse

Hvis det er nok av OH-ioner (alkalisk reserve) i kroppen, er det ingen grunn til å bekymre seg om miljøgifter,
insektmidler, stråling, virus, bakterier,osv. Alkalisk drikkevann er den
beste måten å opprettholde god helse i ethvert tilfelle.

Kontakt oss
 • 25/04/2020 - PH-BODYBALANCE 0 Kommentarer
  Hva er helse

  Den beste definisjonen av helse er "lett flyt". Når alt flyter lett i kroppen din, har du god helse. Som vi vet, er "sykdom" referert til som en usunn tilstand i kroppen. Vann er et sterkt oppløsningsmiddel og mer enn 90% av blodet er vann, og derfor bærer blodet alt rundt i kroppen: næringsstoffer, vitaminer, mineraler, avfallsprodukter, døde celler, osv.

  Les mer
 • 25/04/2020 - PH-BODYBALANCE 0 Kommentarer
  Alkalisk vann og magesyre

  Blant folk som betviler gyldigheten av alkalisk vann,deres største spørsmålet er," 

  Hva skjer med alkalisk vann når det kommer ned i magen, som er meget syrlig ". De som har noe kunnskap om den menneskelige kropp, inkludert medisinske leger, stiller dette spørsmålet. La meg svare på spørsmålet en gang for alle og fjerne tvil angående helsefordelene av alkalisk vann.

  Les mer
 • 11/03/2020 - PH-BODYBALANCE 0 Kommentarer
  Oksygen og alkalisk vann

  Som alle vet, er vann H2O, to hydrogen atomer for hvert oksygen atom. Nøytralt vann har et likt antall av OH-ioner (hydroksyl ioner) og H+ioner (hydrogenioner), og opprettholder forholdet 2-1 av hydrogen og oksygenatomer. Alkalisk vann er vann med mer OH- ioner enn H+ ioner. Dette vannet har flere oksygen atomer sammenlignet med 2-1 forholdet av hydrogen til oksygen atom i vanlig vann.

  Les mer
 • 07/03/2020 - PH-BODYBALANCE 0 Kommentarer
  Forstå kreft

  Japanerne klassifiserer menneskelige sykdommer inn i to hovedkategorier: smittsomme sykdommer og voksne progressive sykdommer. Smittsomme sykdommer er forårsaket av virus og bakterier, og moderne medisinsk vitenskap er svært mye avansert for å ta vare på dem. Voksen progressive sykdommer er forårsaket av syre avfall kroppen genererer. Den mest fryktede sykdommen i denne kategorien er kreft, en utbrett dødsårsak i dette landet.

  Les mer
 • 07/03/2020 - PH-BODYBALANCE 0 Kommentarer
  Helse og diett

  I det globale bildet, er det tre hovedkategorier av sykdommer. Den første er smittsomme sykdommer som er forårsaket av en invasjon av fremmede levende substanser. Dagens medisinske vitenskap er effektiv i å isolere disse angripere og finne moderne midler eller utvikle immune vaksiner.

  Les mer
 • 07/03/2020 - PH-BODYBALANCE 0 Kommentarer
  Hvordan opprettholde god helse

  Det sies at det er 75 billioner celler i menneskekroppen. Disse cellene lever gjennomsnittlig bare 4 uker. Ved slutten av sin levetid, deler kjernen av cellen, genet seg i 2 halvdeler og hver halvdel søker proteiner og enzymer for å duplisere matchende halvdel, derfor blir en celle til to identiske celler.

  Les mer
 • 07/03/2020 - PH-BODYBALANCE 0 Kommentarer
  Aldring og progresiv sykdom

  Aldring, slik jeg definerer det, er akkumulasjonen av syre avfall i kroppen. Kroppen må opprettholde litt base pH nivå for å overleve. Blodets pH verdi er 7,4 på arteriene, og pH verdi i cellular væske er 7,2 til 7,3. Til tross for det faktum at våre celler produserer syre avfall bestandig, kroppen opprettholder kroppsvæskene på dette alkaliske pH nivå. Kroppen er en forbausende overlevelsesmaskin.

  Les mer
 • Hvordan virker alkalisk vann for å forlenge livet
  07/03/2020 - PH-BODYBALANCE 0 Kommentarer
  Hvordan virker alkalisk vann for å forlenge livet

  ALKALISK VANN OG MAGESYRE.
  Vi vet alle at vi blir gamle og syke på grunn av overflødig syre opphopning i kroppen, og at alkalisk vann nøytraliserer syre, og derfor å drikke alkalisk vann er fornuftig. Men vet vi hvordan alkalisk vann virker i kroppen ' Noen leger sier at vår magesyre vil drepe alkaliteten, å drikke alkalisk vann er derfor ubrukelig. Hvordan svarer vi på det?  Har du tenkt på det?

  Les mer